Župa dubrovačka ima šansu, ali problemi su katastrofalna infrastruktura i divlja gradnja iz devedesetih (FOTO)

Autor: Aida Čakić Autori fotografija: Goran Mratinović
Iako je mala površinom Župa dubrovačka ima veliki potencijal.

S preko deset tisuća stanovnika u 17 naselja Općina Župa dubrovačka je jedna od razvijenijih općina na razini države. U prosjeku ovo područje naseljava veliki broj mlađeg stanovništva među kojima su i oni koji zbog sve skupljih uvjeta života u Dubrovniku izabrali Župu. Spoj predivne obale, pitoreskne unutrašnjosti i blizina Dubrovnika znatne su prednosti koje predstavljaju beskonačan potencijal da ovo područje postane izvrsno mjesto za život. S druge pak strane, infrastruktura Župe nije u potpunosti razvijena što su otegotne okolnosti zbog čega ova općina kaska.

Iz Općine Župa dubrovačka ističu kako je jedan od osnovnih problema kako razvojem infrastrukture pratiti porast stanovništva. Naime, 2001. godine imali su 6500 stanovnika, za deset godina taj broj se povećao na 8500 da bi prema neslužbenim procjenama već sad prelazio preko deset tisuća.

- Nije jednostavno uvoditi infrastrukturu u dijelove naselja koji su neplanski izgrađeni do kraja devedesetih godina, ali unatoč tomu učinjeni su ogromni pomaci po pitanju izgradnje i rekonstrukcije prometne mreže. Također, izgrađen je i rekonstruiran dio sustava odvodnje oborinskih i otpadnih voda te su na zadovoljavajuću razinu dovedeni sustavi elektroopskrbe i vodoopskrbe - kazao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine župa dubrovačka Jure Marić. On dodaje kako su uredili i sportska i dječja igrališta te je u planu gradnja novih, a kao prioritete ističe izgradnju i rekonstrukciju prometne i komunalne infrastrukture.

BEZ PROMETNIH UVJETA NEMA NI NOVE GRADNJE

- To je preduvjet bilo kakve nove gradnje. Konstantnim ulaganjima i poboljšanjima Župa prolazi kroz svojevrsnu urbanu transformaciju, a prostorno-planskom dokumentacijom su točno definirani uvjeti izgradnje. Posebno se to odnosi na pitanje prometnica pa bez osiguravanja prometnih uvjeta nema ni nove gradnje - govori pročelnik Marić koji smatra kako Župa ima ogroman prostorni potencijal koji je definiran Prostornim planom.

Naglašava kako su izradili i veći broj Urbanističkih planova uređenja za pojedine dijelove Župe što smatra jedinim načinom za održivi razvoj.

Goran Mratinović

- Planskom dokumentacijom rezervirani su prometni koridori te postavljeni uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju ulica pri novoj gradnji. Čekaju nas još izrade Urbanističkih planova za Brašinu, Čibaču, Mline i Krstac-Zavrelje kojima je potrebna urbana sanacija. Prostorni potencijal dodatno će se pokazati gradnjom brze ceste i spojnih prometnica čime će se konačno riješiti problem državne ceste D8. Ona je na dionici kroz Župu dubrovačku tijekom ljetne sezone opterećena s gotovo 26 tisuća vozila dnevno - navodi Marić te dodaje kako je najveći problem s neplanskom gradnjom Župa imala do kraja devedesetih, a prema njegovim navodima ima ga i danas zbog otežane izgradnje komunalne infrastrukture u već izgrađenim područjima.

Općina je osigurala prostore za izgradnju dječjeg vrtića, doma za starije i nemoćne, nove sportske dvorane i plivališta, kao i prostor za kulturno-informacijski centar, a kupili su zemljište za dogradnju osnovne škole. Na prostoru bivšeg kampa Kupari žele umjesto kongresnog centra razvijati sadržaj javne i društvene namjene za potrebe Župe i šire.

- Situacija je ipak stavljena pod kontrolu i poboljšana je zbog višegodišnjeg mukotrpnog rada. Tako smo kroz izmjene prostorno-planske dokumentacije uspjeli ograničiti izgradnju te smanjiti broj planiranih postelja u pojedinim turističkim zonama, Kupari I, Kupari IV i Plat. U svakom slučaju, propisanim uvjetima gradnje koji su na snazi kroz navedenu dokumentaciju, ne može doći do preizgrađenosti. U Župi još uvijek ima posla kako bi pojedini dijelovi došli na zadovoljavajući standard - dodaje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji naglašava kako problem nije nova gradnja nego ona neplanska koja se događala do kraja devedesetih godina.

NEPROPISNO ODLAGANJE OTPADA KAO NAJVEĆA DEVASTACIJA

Prema njegovom mišljenu u Župi su trenutno najveći problem nelegalne deponije zbog čega su više puta obavijestili sve nadležne institucije.

- Nažalost nema pomaka iako konstantno upozoravamo na ovu problematiku i tražimo postupanja. Riječ je o lokacijama koje su problematične već duži niz godina i za njih je izdano Rješenje o uklanjanju i potvrđeno je presudama, ali ništa nije provedeno te smo nedavno dobili obavijest od Inspektorata kako je došlo do zastare. Teško za povjerovati, ali istinito -   govori Marić dodavši kako ovakvi slučajevi potvrđuju nemoć države jer se odgovornost prebacuje na jedinice lokalne samouprave, a problem se ne rješava zajedničkim djelovanjem svih nadležnih.

U tom slučaju, dodaje on, počinitelji koriste disperziju odgovornosti među institucijama i pravosuđem te nastavljaju s nelegalnim dovoženjem i iskrcavanjem građevinskog i ostalog otpada. U Općini se nadaju kako će planirana gradnja reciklažnih dvorišta za komunalni i građevinski otpad popraviti sadašnju situaciju.

Oporbeni vijećnik Župske stranke Marko Miloslavić smatra kako je pogubno što se dopušta gruba devastacija prostora Župe s divljim deponijama. Dodaje kako životni prostor ove općine ima puno potencijala, no prema njegovom mišljenju trenutno prati standarde iz osamdesetih godina prošlog stoljeća.

- Župa nudi možda najljepši životni prostor na cijelom dubrovačkom području. No, druga strana medalje je što prirodne i druge kvalitete ne prati kvalitetno uređena komunalna infrastruktura, mreža prometnica i upravljanje prostorom kao jedinstvenom cjelinom - kazao je Miloslavić koji dodaje kako su posljedice lošeg planiranja i upravljanja prostorom dalekosežne i vode prema katastrofi.

On smatra kako aktualna vlast ne prati realne potrebe stanovništva te da u zadnjih 20 godina nisu ispunili osnovne uvjete.

- Niti jedna vlast, u posljednjih pedeset godina ne upravlja područjem Župe dubrovačke planski. Župa je na neki način prirodno opasano područje, slično kao što je Grad opasan svojim bedemima. Sad zamislite da su stari Dubrovčani vodili brigu o prostornom planiranju na način kako su to razne vlasti u posljednjih pedeset godina činile na području Župe. Posljedice kvalitetnog planiranja i provođenja plana u praksi su dalekosežne, tako danas svi manje-više živimo od mudrosti i dosljednosti naših predaka. Posljedice lošeg planiranja i upravljanja prostorom su također dalekosežne i vode prema katastrofi - istaknuo je Miloslavić.

NEMAJU KNJIŽNICU, MUZEJ, GALERIJSKI PROSTOR, DOM ZA STARIJE

- Da se pravovremeno pristupilo pitanju uređenja prostora, aglomeraciji, prometu, elektro opskrbi i sličnim problemima, danas bi Župa bila uređenije i razvijenije mjesto - naveo je Miloslavić. Stava je kako se daljnji napredak općine mora bazirati na održivom razvoju uz visoke standarde zaštite okoliša. Osim razvoja turističkih kapaciteta, dodaje, trebali bi se razvijati i sportsko-rekreacijski sadržaji kao i oni koji nisu direktno vezani za turizam.

Miloslavić navodi kako Župi nedostaje javnih površina namijenjenih za sport i rekreaciju te kulturnih sadržaja, a nemaju ni knjižnicu, muzej, zavičajnu kuću niti galerijski prostor, dom za starije; većina župskih domaćinstava nema odvodnju otpadnih voda kao ni pročišćivač i reciklažno dvorište.

- Zapravo nedostaje jasna vizija razvoja Općine Župa dubrovačka. Pogubno je što se nastavlja praksa zanemarivanja prostornog planiranja preuzeta iz prošlog sistema. U budućnosti bi mogla biti pogubna moguća prekomjerna gradnja objekata na širem području općine, a kad dođemo to toga onda će doći i do veće zagađenosti prostora u kojem živimo - zabrinut je Marko Miloslavić iz Župke. Nada se kako će Župa izbjeći problem preizgrađenosti koji muči Dubrovnik.

- To je moguće jedino ako se postave jasne smjernice razvoja, ali i ako se makne iz podređene uloge servisa Grada Dubrovnika. Općina mora jasno definirati razvoj vlastitog prostora - zaključio je Marko Miloslavić.

ŽUPA ĆE I U BUDUĆNOSTI BITI PRIMAMLJIVO MJESTO ZA ŽIVOT

Arhitekti Ivan i Valentina Vojnić uz podršku Društva arhitekata napravili su analizu problema i mogućnosti razvoja Župe dubrovačke. Ističu kako su  kao stanovnici ovog mjesta željeli aktivno sudjelovati u kreiranju životnog prostora te kao arhitekti doprinijeti svojoj zajednici. U analizi su naveli konkretne probleme koje su detektirali te predložili moguća rješenja.

Prema njihovom mišljenju Župa je područje ugodno za život.

- Osjetna je veza s prirodom, a raznolikost javnih sadržaja se povećava. Ipak, kad bi se uspjelo stati na kraj devastaciji okoliša, poboljšalo komunalno uređenje i riješili infrastrukturni problemi, život u Župi bi se osjetno poboljšao - naglasili su. Oni smatraju kako je primjetan razvoj glavnih prometnih pravaca i infrastrukture otpadnih voda, a dodaju kako treba razvijati i ulice nižeg reda.

- Nefunkcionalne duge ceste širine jednog traka se na žalost i dalje granaju što vodi sve težem rješavanju postojećih problema. Župa brzo raste i potrebno je pravodobno detektirati i rješavati probleme koji nastaju u prostoru - savjetuju arhitekti Vojnić.

Goran Mratinović

Kao osnovni potencijal općine oni vide slobodan prostor na kojemu se naselje može razvijati, a dodaju kako je potrebno već sad provoditi strateški plan kako bi se taj prostor iskoristio.

- Župa će biti i u budućnosti primamljivo mjesto za život. Nužno je urbanistički urediti ruralni kontekst i formirati kvalitetne parcele s primjerenom pratećom infrastrukturom te dovoljno javnih prostora i sadržaja za svaki dio naselja. Potencijal su i zapuštene turističke i povijesne građevine te mogućnost otvaranja šetnice uz more od Kupara do Plata čime bi se dobio kvalitetan sadržaj za mještane i turistička atrakcija - kazali su.

IMA JOŠ VREMENA I PROSTORA, ALI TREBA POSTAVITI TEMELJE

Dodaju kako je potrebno planirati vrtić s većim kapacitetom, povećati javna parkirališta, izgraditi starački dom, objekt koji bi udomio kulturne manifestacije te uvoditi biciklističke staze uz koridore prometnica. Dio toga, smatraju oni, mogao bi se sufinancirati putem EU fondova.

U ovom trenutku potrebno je, govore arhitekti Vojnić, sanirati postojeći devastirani krajolik i spriječiti širenje  devastacija koje su nastale nelegalnim odlaganjem otpada.

- Neplanski razvoj Župe najopasniji je za prostor i krajnji je trenutak za postavljanje kvalitetnih temelja prostornog razvoja. Za priobalne zone izrađeni su planovi nižeg reda čime se detaljnije zoniraju namjene, a trebalo bi i unutrašnjost razraditi detaljnim planovima kako bi se spriječila nasumična gradnja. Župa je područje u razvoju te ima još vremena i prostora da se izbjegnu problemi koji su zadesili Dubrovnik - zaključili su arhitekti Ivan i Valentina Vojnić. 

*Tekst je objavljen u tiskanom izdanju Dubrovački dnevnik Petkom

Popularni Članci