Ministarstvo zaštite okoliša izgubilo sudski spor zbog trajektne luke u Orebiću

Autor: dubrovackidnevnik.hr
Upravni sud u Splitu je na temelju tužbe Mjesnog odbora Kućište iz Orebića, poništio Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš u projektu trajektne luke Perna. O tome je obaviješteno i na Facebook stranici udruge Plavi zid. 

"Zadovoljni smo presudom, ali nipošto ne likujemo niti smo sretni jer još uvijek nema razumjevanja od strane općinskog načelnika.
A i sama presuda pokazuje da se trajektna luka tiska kršeći zakon.

Od brojnih nepravilnosti u postupku izdvojit ćemo nekoliko bitnih stvari po kojima smo dobili presudu.
1. Najbitnija stavka je da se predmetnim rješenjem dopuštalo puštanje prometa za luku postojećom prometnicom kroz bore. To je suprotno elaboratu zaštite okoliša u kojem stoji da se luka može pustiti u promet jedino nakon izgradnje obilaznice.

2. U elaboratu nije razmatran kumulativni utjecaj zahvata na okoliš. Kumulativni utjecaj je utjecaj predmetnog zahvata zajedno sa ostalim planiranim zahvatima u blizini, npr. Luka Polačište, luka nautičkog turizma u Komodoru, most/tunel Korčula-Pelješac.

3. Nije traženo mišljenje Ministarstva kulture što se po zakonu u OPUO postupcima mora napraviti. Naime, zainteresirana strana (lučka uprava) je u podnesku sudu napisala netočan podatak da je planirana trajektna luka Perna na udaljenosti većoj od 3km od staroga grada Korčula. Točna udaljenost do Staroga grada je 1,3km što planiranu luku Perna smješta u kontaktnu zonu povijesne cjeline staroga grada Korčule.

Interesantan je podatak i da je odvjetnica lučke uprave dala primjedbu sucu osporavajući legitimitet MO-a kao stranke u postupku. Sudac je primjedbu odbacio navodeći da je MO pravna osoba i s time ima legitimitet vođenja upravnih sporova.

Ovom presudom se predmet vraća tuženicima na ponovno postupanje.
Mi dobivamo vrijeme za daljnje djelovanje, a i potvrdu da smo cijelo vrijeme bili u pravu prozivajući nezakonitosti u postupku.

Novu tužbu, ako i dalje bude nezakonitosti u postupku, pokrenut ćemo kada se izda novo rješenje Ministarstva zaštite okoliša.
Uz to, kada se izda lokacijska ili građevinska dozvola za izgradnju luke, pokrenut ćemo novi upravni postupak u kojem ćemo pokušati poništiti i sam urbanistički plan uređenja luke.
Osim ove tužbe, trenutno se vodi i međunarodni postupak pri komisiji za provedbu Arhuške konvencije što će biti od iznimnog značaja za rješavanje ovoga problema.

Tražimo da Općina Orebić napravi izmjene i dopune UPU-a trajektne luke Perna. Da se izbriše nepotrebna treća trajektna rampa koja stoji ispred prvog reda kuća uz more.
Izmjena UPU-a luke odgodit će izgradnju samo za otprilike godinu dana. Korčula je kroz samo jedno ljeto donijela UPU luke Polačište a dva puta u godini dana je odradila cijelu proceduru OPUO-a. Dakle, ovo što tražimo neće značajno odgoditi izgradnju luke.

Molimo načelnika Općine Orebić da nam da podršku i da nam pomogne u rješavanju ovoga problema. On je jedino tijelo javne vlasti koje može izmjeniti UPU luke. Sjednimo za stol zajedno sa ostalim odgovornim tijelima iz županije i dogovorimo rješenje," objavljeno je na stranici. 

Popularni Članci