test

IZGLEDA SVJETSKI! Postavljeno je više od polovice Pelješkog mosta

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: HC
Na gradilištu Pelješkog mosta dosad je montirano 79 segmenata čelične rasponske konstrukcije čija je ukupna dužina 1246,4 metra. To znači da je između kopna i poluotoka već postavljeno više od polovice mosta, ukupne dužine 2,4 kilometra.

Prema podacima koje je Večernji dobio od Hrvatskih cesta, ukupna dužina tih 79 segmenata iznosi 52 posto dužine mosta. Ti segmenti montirani su na oba upornjaka i svih 12 stupova mosta, ali još nisu svi međusobno povezani. Što se tiče ukupne dužine mosta koji je spojen s kopna i s pelješke strane, u HC-u kažu da je, gledajući od obale u kontinuitetu, do sada s kopnene strane spojeno 320 metara mosta, a s pelješke 212 metara. Da bi most spojio kopno i Pelješac, montirat će se i zavariti ukupno 165 segmenata čelične nosive konstrukcije.

A dosad je na gradilištu podignuto i montirano 48 posto tih segmenata, odnosno već spomenutih 79. Od toga je na 62 segmenta, navode u Cestama, dovršeno zavarivanje po obodnom spoju. Izgradnja stupova i pilona na središnjim stupovima odavno je završena, a sad se na stupnim mjestima 5, 6, 7, 8, 9 i 10 postavljaju kose zatege. Dosad ih je postavljeno 18 para od ukupno 60, na svakom od tih šest stupova bit će po 10 para zatega.

Popularni Članci