NAKON ISTEKA MORATORIJA Hoće li biti masovnog otpisa duga građanima i tvrtkama?

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: DD
Agencije za naplatu potraživanja u naplati dugova agresivnije su od banaka pa Ministarstvo financija sprema zakonske izmjene.

Nakon isteka moratorija očekuje se porast nenaplativih plasmana, a Ministarstvo financija je izašlo s izmjenama poreza na dobit kojima bi se bankama smanjila osnovica na taj porez u visini iznosa nenaplativih kredita koje su spremne otpisati građanima i tvrtkama. Cilj je građane zaštititi od novog vala prodaje duga agencijama za naplatu potraživanja koje su u toj naplati agresivnije od banaka.

Guverner HNB-a Boris Vujčić načelno ''misli da je to dobro, odnosno ide u pravcu rješenja o kojima se već i ranije raspravljalo'', kazao je Novom listu, ali se ogradio da se s detaljima prijedloga Ministarstva mora dodatno upoznati pa prijedlog ne može još komentirati.

I ostali sudionici financijskog sektora, pa i bankari, čini se, pozdravljaju inicijativu Ministarstva, ali misle da ona treba biti na individualnoj osnovi, tako da se ''mjera odnosi na one koji objektivno zaista ne mogu platiti dug'', rekao je direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović, dodajući da su u HUB-u godinama predlagali nešto slično, da se bankama omogući da jednokratno otpisuju dugove bez da im poslije Porezna uprava dolazi u kontrolu i kažnjava ih ako nisu primijenile sve instrumente osiguranja koje imaju u naplati potraživanja.

''Ovaj put je Porezna uprava očigledno vidjela da je to potrebno, odabrali su očito dobar trenutak, i mislim da je to dobro za sve, za banke, klijente i dužnike. Banke će otpisivati dugove na individualnoj razini te vjerojatno onima koji nisu u mogućnosti zbog objektivne spriječenosti otplaćivati svoje dugove, a to znači onima koji su dugoročno bolesni, nemoćni… Više je to za slučajeve tog tipa, a ne urbi&orbi, kako se to često tumači'', kazao je Adrović.

''Svaka će banka napraviti maksimalno koliko može da klijent u budućnosti može vraćati dugove, ali da se napravi da ćemo svima otpisivati dugove, to stvarno nema smisla. Ima dakle smisla otpisati toliko duga da ga čovjek u budućnosti može vraćati, bilo da je poduzeće, bilo građanin. Znači, ako je poduzeće u nenaplativim potraživanjima, mora se restrukturirati, a da bi se restrukturiralo, mora mu se otpisati dug. I onda je logično da će banka to napraviti, međutim, neće to napraviti ako na otpis još plati i porez na dobit. Ako se dakle to mijenja, to je dobro'', kazao je Boris Centner, član Uprave Erste banke za gospodarstvo i riznicu.

Popularni Članci