test

ZAVJET ŠUTNJE Ovo su pitanja o tragediji u hidroelektrani u Platu na koja HEP ne želi odgovoriti

Autor: Ivona Butjer Mratinović Autori fotografija: LK
Prošlo je tjedan dana od tragedije koja se dogodila u hidroelektrani Dubrovnik u Platu, a koja je otvorila brojna pitanja.

Ipak, odgovori još uvijek ne dolaze. Sasvim je razumljivo kako ne stižu odgovori o uzroku požara i okolnostima tragedije u kojima je živote izgubilo troje djelatnika HEP-a, Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak, bježeći od vatrene stihije jer će se oni izvidima tek utvrditi. Međutim, tragedija je, sasvim očekivano, otvorila pitanja vezana uz sigurnost  djelatnika hidroelektrane Dubrovnik. Na medijima je da propituju, na javnosti je da zna, a na HEP-u da odgovara na pitanja od interesa javnosti. Međutim, to se ne događa. Ovo su samo neka od pitanja koja je Dubrovački dnevnik uputio HEP-u, a na koja nije dobio odgovor.

HEP, tako, nije odgovorio na pitanja postoje li u HE Dubrovnik evakuacijski putevi i vode li do podzemlja hidroelektrane. Nije odgovoreno ni na pitanje je li evakuacijski put osvijetljen i osiguran te postoji li predviđeno sigurno mjesto, zaštićeno od požara, izvan građevine, ali u sklopu čestice građevine.

Nije odgovoreno ni na pitanje Dubrovačkog dnevnika o tome gdje se nalaze evakuacijski izlazi i koliko ih ima, kao ni na pitanje je li sustav za dojavu požara funkcionirao u trenutku izbijanja požara u HE Dubrovnik.

HEP je ignorirao i pitanje o tome postoji li povjerenik za zaštitu na radu i tko je on, niti je odgovoreno na pitanje posjeduju li elaborat za procjenu rizika i opasnosti te što on predviđa za HE Dubrovnik.

Nije odgovoreno na pitanje koliko često su se u HE Dubrovnik organizirale vježbe evakuacije, niti je ispunjen zahtjev da se dostavi podatak o tome koliko puta su se one provodile u posljednjih deset godina i kada (po godinama).

Ono što je poslano kao odgovor je skup činovničkih floskula koje se već danima šalju medijima u istoj ili vrlo sličnoj formi, a koje ne sadrže konkretne odgovore.

„Hidroelektrana Dubrovnik je prema Rješenju MUP-a, izdanog na temelju Zakona o zaštiti od požara, svrstana u treću kategoriju ugroženosti od požara (od ukupno četiri kategorije, od kojih prva kategorija označava najveći stupanj ugroženosti). U skladu s tom kategorizacijom te odredbama Zakona o zaštiti od požara i podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona, propisane su obveze po pitanju zaštite od požara, odnosno utvrđeni su interni propisi, planovi i procedure HEP Proizvodnje. Politika HEP grupe po pitanju sigurnosti i zaštite na radu te zaštite od požara podrazumijeva strogo pridržavanje spomenutih propisa, a o čemu se vodi propisana evidencija,“ stoji u odgovoru u kojem ostaje tek vjerovati na riječ kako se HEP strogo pridržava svih propisa, s obzirom na to kako na niti jedno konkretno pitanje oko sigurnosti djelatnika nije odgovoreno.

„Radnici su prošli program osposobljavanja  sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94). HEP Proizvodnja sve radnike redovito obučava vještinama i znanju iz područja zaštite od požara, upoznaje  s Pravilnikom o zaštite od požara HEP Proizvodnje, planom evakuacije i spašavanja Pogona kao i s rukovanjem sa sredstvima, sustavima i opremom za gašenje požara. Vježbe evakuacije i spašavanja  redovito se i planski provode sukladno zakonskim propisima, a sastavni dio vježbi je i početno gašenje požara te se o svemu vodi evidencija. U vježbama sudjeluju svi radnici koji su trenutno na radnom mjestu u prostorijama hidroelektrane,“ stoji u 'odgovoru' u kojem i dalje nije navedeno koliko često su se vježbe održavale, po godinama.

Odgovoreno je tek kako postoji Plan evakuacije i vatrodojavna centrala, no nije odgovoreno na pitanje koliko u HE ima evakuacijskih izlaza, postoji li evakuacijski put koji vodi do podzemlja elektrane u kojem je trojica radnika stradala, dok su ostali, koji su također bili u prostoriji kad je buknuo požar, jedva izvukli živu glavu, kako kažu neslužbeno izvori.

„Uz Plan evakuacije i spašavanja u HE Dubrovnik, postoji i Operativni plan alarmiranja  i gašenja požara u kojemu su točno opisane dužnosti i obaveze radnika. Planom evakuacije propisani su evakuacijski izlazi za ovakve i slične situacije. Svi vitalni sklopovi hidroelektrane pokriveni su sustavima za gašenje požara, koji su projektirani  sukladno zakonskim zahtjevima, te se redovno ispituju sukladno propisima  najmanje  jednom godišnje od strane ustanove  ovlaštene od  MUP-a. Energetski kabelski tunel dodatno je zaštićen sustavom vatrodojave s termo-osjetljivim kabelom. Na ulazu i izlazu iz  kabelskog tunela nalaze se i ručni javljači požara. Vatrodojavna centrala s pripadajućom alarmnom sirenom kabelskog tunela je smještena u uklopnici gdje postoji 24-satno dežurstvo,“ stoji u odgovoru HEP-a koji to nije.

Popularni Članci