test

U prostorijama DURA-e održan promotivni događaj i lokalni sastanak u sklopu projekta SMILE PLUS!

Autor: dubrovackidnevnik.hr
U sklopu projekta SMILE PLUS održan je promotivni događaj i sastanak sa lokalnim dionicima u prostorijama DURA-e 27. lipnja 2022. godine.

SMILE PLUS projekt svojevrsna je kapitalizacija rezultata prethodno implementiranog projekta SMILE, a putem kojeg su se nadogradili i proširili scenariji mobilnosti kao podrška novim prometnim politikama u zagušenim urbanim područjima. Nadogradnja scenarija mobilnosti odnosi se na promjenu ponašanja stanovnika u kontekstu utjecaja Covid-19 pandemije.
Događaj je otvorila Tea Gjivić Puzović, voditeljica projekta u ime Dubrovačke razvojne agencije.

Na događaju su sudjelovali predstavnici Grada Dubrovnika, Libertasa, Sanitat-a te građani.

Jedan od partnera na projektu, Francescco Bruzzone sa sveučilišta IUAV iz Venecije predstavio je važnost izrade strateških dokumenta kao što su SUMP-ovi (plan održive urbane mobilnosti). Prezentirane su i nove mogućnosti financiranja kroz EU fondove, te nakon održanih prezentacija i kratke rasprave, predstavljen je video tutorial o izradi SUMP-a. 

Financiranje SMILE PLUS projekta osigurano je od strane Europskog Fonda za Regionalni Razvoj (ERDF) u periodu od 1.1.2022. godine do 30.6.2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 161.381,40 EUR, pri čemu Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 135.246,40 EUR, a kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) 26.135,00 EUR-a. Projekt traje 6 mjeseci, a budžet za Dubrovačku razvojnu agenciju DURA-u d.o.o. iznosi 22.798,19 EUR.

Dodatne informacije o projektu se nalaze na sljedećim poveznicama:
https://smile.adrioninterreg.eu/
https://www.facebook.com/adrion.smile/

Popularni Članci