test

NIJE SVE TAKO CRNO Odjel psihijatrije u bolnici je mjesto gdje su se stvari pokrenule na bolje

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović / DD
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče te u suradnji i uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije, Ureda u Republici Hrvatskoj,  organizirao je danas edukacijsku radionicu s ciljem promicanja prava osoba sa mentalnim  poremećajima i preporukama za reorijentaciju i transformaciju sustava zaštite mentalnog  zdravlja u smislu učinkovitijeg zadovoljavanja zdravstvenih potreba osoba sa problemima  mentalnog zdravlja.

Radionicu je vodila specijalistica psihijatrije Marijana Batković, a okupljenima su se obratili ispred Upravog odjela za obrazovanje, šport i socijalnu skrb Miho Katičić, ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić, voditeljica Odjela za psihijatriju OB Dubrovnik Bernarda Hajdić i Mira Džubur Šejtanić ispred Udruge Lukjernica. 

Doktorica Danijela Štimac-Grbić održala je predavanje "Strateški okvir zaštite mentalnog zdravlja u Republici Hrvatskoj od 2021.-2030.", dok je predavanje " Transformacija službi za skrb o mentalnom zdravlju i promicanje ljudskih prava" održala doktorica Slađana Štrkalj Ivezić.

"Odlučili smo krenuti s transformacijom usluga u području mentalnog zdravlja, to ništa nije moguće bez sudjelovanja svih aktera u području zaštite mentalnog zdravlja, a to su odnosi počevši od naše bolnice, preko Grada Dubrovnika, Županije, Zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb i napose najvažnijih aktera u svemu tome, a to su naše udruge za psihički oboljele osobe, odnosno Udruga Lukjernica", rekla je Marijana Baktović i zahvalila se Upravnom odjeu za obrazovanje, šport i socijalnu skrb ispred kojega su bili Miho Katičić i Marko Grgurević koji su omogućili ovo događanje.

"Doživljavam ovaj skup kao prirodan nastavak priče koju smo nedavno imali u Dubrovniku, to je bio 26. poslovni sastanak hrvatske mreže zdravih gradova, koji je upravo imao i za temu 'Resursi za duševno zdravlje u zajednici'. Rekao bih i da mi je posebno zadovoljstvo što smo pomogli i logistički i organizacijski da se ovaj vrijedni skup dogodi. A prije svega ono što radimo je - bavimo se prevencijom. Socijalni program Grada Dubrovnika je sigurno u hrvatskom vrhu i ja sam siguran da će sljedećih godina biti sve veći, a podrška svim ovim programima sve značajnija. Grad Dubrovnik je uvijek bio model i uzor, pa tako i u ovom području", rekao je Miho Katičić.

"Moram reći i želim istaknuti, nije nepoznanica da oskudjevamo u kadrovima, međutim kada je psihijatrijski odjel, tu smo imali i određenim akvizicija, na što sam posebno ponosan. Osim epidemiološke službe, osim kolega koji se bave zaraznim bolestima, još jedna medicinska struka, odnosno grana medicine, a to je psihijatrija, je na odrađeni način profitirala sa pandemijom COVID-a 19. Naime, prvi put se počelo otvoreno, i na društvenim mrežama, općenito u medijima, na javno popularnoj razini raspravljati o mentalnom zdravlju populacije", rekao je ravnatelj OB Dubrovnik Marijo Bekić i poželio uspješan i plodonosan skup i edukaciju.

"Psihijatrija je odjel gdje su se zaista pokrenule stvari na bolje, tu prvenstveno mislim, a što je i najvažnije, na ljudske resurse. Mi smo ove godine dobili troje novih mladih kolega. Tako da smo sada što se tiče psihijatara, zaista ekipirani. Ekipirani smo i što se tiče medicinskih sestara, zaista puni optimizmom, kada medicinska sestra, odnosno tehničar, dođe sa željom da radi na našem Odjelu, jer imaju empatiju za psihijatrijskog bolesnika i osjećaju da sa dobrim odnosnom mogu bitno pomoći u oporavku i dobrom ishodu liječenja. Ima nas koji hoćemo i možemo raditi dalje, imamo želju razvijati dalje dnevne bolnice. Želja nam je otvoriti dnevnu bolnicu za alkoholizam i dnevnu bolnicu za mlade. Puno toga leži na entuzijazmu, mi smo se nadali da ćemo raditi iskorak prema razvoju službe u smjeru mobilnih timova, nažalost, ne dobivajući platformu na nivou države, ipak na neki način, smo frustrirani, jer je samo na čistom entuzijazmu teško razvijati projekte. Ovim malim pomacima, nadamo se nekom velikom pomaku", rekla je voditeljica Odjela za psihijatriju OB Dubrovnik Bernarda Hajdić.

"Kad sam tek došla, nije mi bilo jasno što ću tu, što mogu napraviti jer se sve nekako događalo sporo. Ali uz entuzijazam, pokrenulo se naprijed. Voljeli bi da mobilni timovi zažive u punom smislu te riječi. Jako nam je važno znati da nas prihvaćate i da smo tu s vama, da nismo više na margini društva, da nije sramota reći da je netko psihički oboljela osoba ili osoba sa psiho-socijalnim teškoćama, nego da postoje i da su tu, i da njih trebamo saslušati", rekla je Mira Džubur Šejtanić ispred Udruge Lukjernica.

Popularni Članci