test

ZBRINJAVANJE MEDICINARA Za Pobrežje zainteresirano njih 200, trebala bi se izgraditi i zgrada kod bolnice

Autor: Vedran Salvia Autori fotografija: Goran Mratinović/DD
Deficit liječnika i medicinskih sestara i tehničara u skoroj budućnosti mogao bi biti prošlost.

Dalek je put do toga, ovisi on o više parametara, ali osiguranje stanova za medicinske djelatnike svakako je ogroman korak naprijed.  Temelj tom zbrinjavanju bit će na Pobrežju, gdje će Grad Dubrovnik dodijeliti zemljište za potrebe stambenog zbrinjavanja medicinskih djelatnika. Naime, dubrovačka podružnica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara/tehničara provela je ispitivanje na koje se prijavilo čak 200 zainteresiranih medicinskih djelatnika. 

Odgovorili su nam iz Grada Dubrovnika kako će komunalno opremiti to zemljište, ali i financirati izradu projektne dokumentacije.

Goran Mratinović

"U tijeku je izrada Arhitektonsko-urbanističke studije Pobrežje u kojoj se analiziraju prostorno-planske mogućnosti navedenog prostora, između ostalog i vezano za projekt stambenog zbrinjavanja na zemljištu u vlasništvu Grada. Predmetna studija će biti stručna podloga u postupku sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a, a čiji postupak je pokrenut na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 29. ožujka 2021. godine" – pojasnili su.

BEKIĆ: POBREŽJE JE NAJREALNIJI PROJEKT, ALI I BOLNICA ĆE GRADITI ZGRADU NA SVOJOJ ČESTICI

Ravnatelj dubrovačke bolnice dr. Marijo Bekić govori kako se neće raditi samo na Pobrežju već da postoje tri projekta uz koja će se stambeno zbrinuti medicinsko osoblje.

- Jedan projekt je izgradnja manje zgrade na čestici bolnice. Liječnici bi tu bili na razdoblju od dvije do tri godine. Tu bi bilo nekoliko većih apartmana, kao i dvosobnih stanova. Nismo definirali tko bi gradio, kao što nije zatvorena financijska konstrukcija. Kad je priča počela prije dvije godine, u tom trenutku nitko nije mogao pretpostaviti Covid, ali ovo je svakako prvi korak, a samo financiranje još ćemo utvrditi - rekao je.

- Drugi projekt planiran je u suradnji s Gradom Dubrovnikom, radi se o adaptaciji šestog kata Opće bolnice Dubrovnik s više apartmanskih jedinica za gostujuće zdravstveno osoblje. Projekt je napravljen, prilično i definiran, ali radi Covid krize stavljen je također na čekanje - dodaje.

Mario Babarović/ DD

Inače, oko ovog projekta pitali smo i Grad Dubrovnik, a oni su odgovorili kako su čim "dopuste ekonomske prilike spremni izraditi svu potrebnu dokumentaciju i financirati uređenje i opremanje šestog kata opće bolnice s namjenom smještaja gostujućih liječnika".

Bekić govori kako je najrealniji od svih projekata onaj na Pobrežju.

- Tu su se zainteresirani prijavljivali preko Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara Dubrovnik gdje se prijavilo oko 200 zainteresiranih, dakle liječnika i medicinskih sestara. Iskrena je želja nas u bolnici, kao i spomenutog sindikata i Grada Dubrovnika da olakšamo stambeno zbrinjavanje naših zdravstvenih djelatnika - izjavio je dr. Bekić.

VEČERIN: MEDICINSKE SESTRE KOJIH ZAJEDNO S LIJEČNICIMA FALI DVJESTOTINJAK NITKO NE MOŽE IZMISLITI

Predsjednik dubrovačke podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara/tehničara Ivan Večerin govori kako prijave i dalje pristižu.

- Iako je onaj prvi rok za prijave prošao prije nekoliko mjeseci, one nam još uvijek pristižu, te smo sada na otprilike dvjestotinjak zainteresiranih zaposlenika. Napominjem da se radilo o još uvijek neobvezujućim prijavama, koje su informativnog karaktera da vidimo koliki interes uopće postoji. Izuzetno mi je drago da su prijavljene mahom mlađe medicinske sestre, tehničari i liječnici od čega veliki broj prijavljenih čine specijalizanti. Naravno, prijavljenih ima i ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika - njegove su riječi.

Goran Mratinović

Dotaknuo se općenito problema nedostatka kadra.

- Godinama ukazujemo na ozbiljan problem nedostatka medicinskog kadra, a sada nam je i ova korona kriza potvrdila ono o čemu mi cijelo vrijeme govorimo, a to je da su ljudi najvažnije i najvrijednije što naše zdravstvo ima. Dodatni respiratori i sva oprema se nabavila uz pomoć Grada i Republike Hrvatske u jako kratkom roku, ali nažalost, medicinske sestre kojih zajedno s liječnicima fali barem dvjestotinjak u Općoj bolnici Dubrovnik ne može nitko izmisliti. Svjedoci smo brojnih apela svih udruga u zdravstvu diljem Europske unije, da se osim u tehnologiju, mora više ulagati u ljude, a ovaj projekt je direktno ulaganje u ljude i sigurno najvažnija i najpozitivnija priča u RH što se tiče zdravstva, na čemu smo izuzetno zahvalni Gradu Dubrovniku i gradonačelniku Matu Frankoviću - dodao je.

- Nekoliko godina je prošlo od naše ideje koju smo uz pomoć našeg ravnatelja prof. Bekića predstavili gradskoj upravi do evo sada već konkretnijih nekakvih dogovora, te se nadamo i skorašnjem početku realizacije projekta. Što se tiče naših očekivanja, nadamo se da će ovaj projekt biti razlog više za ostanak zaista kvalitetnog mladog kadra koji imamo u bolnici, a ne smijemo zaboraviti ni to da je Županija na našu inicijativu otvorila dodatni razred za medicinske sestre, te da su i Županija i Grad  odlučili stipendirati te  učenike, kao i studente medicine i sestrinstva zbog toga što smo izrazito deficitarno zanimanje. Zaista možemo reći da se barem na lokalnoj razini ima sluha za naše probleme i da se radi sve što se na lokalnoj razini i može raditi kako bi se pomoglo ovoj teškoj situaciji - zaključio je Večerin.

Popularni Članci