ISTRAŽILI SMO Uskoro će svi oni Dubrovčani, koji ne budu razvrstavali otpad, plaćati četverocifrene novčane kazne

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Čitatelj
Očekuju nas promjene u prikupljanju otpada. Građani moraju postati odgovorniji

U posljednje vrijeme Dubrovnikom sve više jača mit kako djelatnici Čistoće trpaju sav otpad u isti kamion. Građani su se počeli pitati zašto razvrstavaju otpad, ako on na kraju završi na istom mjestu. Tragom te tvrdnje pokušali smo pronaći odgovore da vidimo je li u pitanju klasična laž. Ispostavilo se da jest.

Naime, istina je da ponekad djelatnici Čistoće trpaju sav otpad u isti kamion, ali samo u onim slučajevima kada ih na to natjera nemar građana.

- Samo u izvanrednim situacijama prilikom pražnjenja spremnika za plastiku ili papir u istima se zna zateći 80 % ili više miješanog komunalnog otpada, te je tvrtka Čistoća samo u tom slučaju takve spremnike prisiljena isprazniti u vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada – rekli su nam u Čistoći.

Nažalost, unatoč jasno definiranoj namjeni pojedinih spremnika tvrtka Čistoća se svakodnevno nosi s njihovom zlouporabom, odnosno odlaganjem pogrešnih vrsta otpada u pojedine spremnike.

-Rijetkost je isprazniti spremnik za plastiku sa udjelom od 90 % ili više plastike u njemu, obično omjer plastike i miješanog komunalnog otpada bude 70:30 %, te se u našim prostorima u Župi dubrovačkoj prilikom pripreme prikupljene plastične ambalaže za baliranje vrši odvajanje miješanog komunalnog otpada – kažu u Čistoći.

Obzirom da na građanima leži velika odgovornost u prikupljanju otpada, ali isto tako da su u dobroj mjeri, još uvijek nesavjesni, pitali smo Čistoću postoje li kazne za one pojedince koji bacaju otpad u pogrešne spremnike, na što su nam oni odgovorili da ih sada nema. Međutim, nova Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika stupa na snagu 1. studenog 2018., odnosno kad se ispune tehničko-tehnološki uvjeti naplate i odvoza otpada po volumenu. U njoj su propisane kazne za sve one koji se neće odgovorno ponašati u prikupljanju otpada. Kazne će iznositi od dvije tisuće kuna, pa sve do deset tisuća kuna. Građanin koji ne bude reciklirao otpad, odnosno bude ga bacao u krive spremnike bit će kažnjen s 3 tisuće kuna.

Isto tako, svatko tko se bude nesavjesno ponašao s glomaznim otpadom – primjerice da ga ostavlja na zelenim površinama, dječjim igralištima, baca zajedno s miješanim komunalnim otpadom… - bit će, također, kažnjen cifrom od 3 tisuće kuna, dok je kazna od 5 tisuća kuna propisana za sve one koji se budu igrali s problematičnim otpadom, odnosno ne budu ga odlagali u skladu s propisima. Pod problematičnim otpadom podrazumijevaju se bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina...

Unatoč neodgovornim građanima, statističke brojke u prikupljanju otpada za recikliranje iz godine u godinu su sve bolje. Za 2016. godinu postotak odvojeno prikupljenog otpada iznosio je oko 13%, a za 2017. oko 20%. Ovaj podatak se odnosi samo na količine otpada koje je prikupila Čistoća i ne uključuje količine koje su hotelske kuće ili pojedini trgovački lanci predali drugim oporabiteljima. Pitali smo ih gdje na kraju završavaju plastika, papir, staklo…

- Sve vrste otpada koje se prikupljaju iz spremnika na javnim površinama kao i kroz reciklažna dvorišta predaju se ovlaštenim oporabiteljima na daljnju oporabu. Za svaki prikupljeni odnosno predani kilogram metala, plastike, papira, stakla kao i za ostale vrste otpada Čistoća posjeduje prateći list kojim oporabitelj potvrđuje preuzimanje određene vrste otpada. Također vodi se zakonski propisana dokumentacija i sve prikupljene i predane količine otpada prijavljuju se u informacijski sustav Registra onečišćavanja okoliša kojeg je uspostavila Hrvatska agencija za okoliš. Osim navedenog, na graničnom prijelazu sa BiH obavlja se vaganje svakog vozila bez iznimke pa za svaki kilogram otpada posjedujemo dvije potvrde (odvagu s graničnog prijelaza i prateći list) – objašnjavaju u Čistoći.

Inače, firme koje odvoze razvrstani otpad s dubrovačkog područja su e-kolektor, Sekundar usluge, Unija Nova, Asal sirovine, Ekran medija, Tehnomobil, Gumiipex i Cian.

U bliskoj budućnosti, prema najavama, svaki će Dubrovčanin imati, da tako kažemo, osobne kontejnere, u koje će odlagati razvrstani otpad, te će mu se mjeriti količina, koju je skupio. Što se više otpada bude razvrstavalo, računi će biti manji. Kada možemo očekivati postavljanje „osobnih kontejnera“?

- U tijeku je provedba svih planiranih aktivnosti za primjenu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom na području Grada Dubrovnika – nedefinirano su odgovorili iz Čistoće.

M. Marušić

Popularni Članci