test

Grad daje u zakup atraktivnu javnu površinu u Vukovarskoj ulici

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija:
Grad Dubrovnik objavio je natječaj za javnu površinu od 15 metara kvadratnih na kojoj će se postaviti kiosk za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga.

Riječ je o površini u Vukovarskoj ulici koja se nalazi između između parka i šetnice na Dr. Ante Starčevića. Početni iznos zakupnine je 2.625 kuna, a jamčevina: 7.875 kuna.

Vrijeme zakupa je do 31. prosinca 2024. godine.

Kao sredstvo osiguranja plaćanja je bjanko zadužnica na cjelokupan ugovoreni iznos zakupnine.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 3. prosinca 2021. u 13.00 sati u Maloj vijećnici.

Popularni Članci