test

UŽIVO! Gledajte sjednicu Županijske skupštine (LIVE STREAM)

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović / DD
Gledajte uživo sjednicu Županijske skupštine od podne. Na sjednici će se naći i Prijedlog Deklaracije o zaštiti baštine, prometnim i ekološkim izazovima Dubrovačko-neretvanske županije.

7. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko - neretvanske županije 17. ožujka 2022. 12:00 sati from VSP VIDEO - DUBROVNIK on Vimeo.

DNEVNI RED

Vijećnička pitanja

1.Prijedlog Deklaracije o zaštiti baštine, prometnim i ekološkim izazovima Dubrovačko-neretvanske županije.

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća župana Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje 1. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021.

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu.

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu.

5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Ivo Dugandžić-Mišić za zasnivanje prava stvarne služnosti.

6. Prijedlog odluke o promjeni naziva Srednje škole Blato.

7. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2022.godini.

8. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2022.godini.

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini.

10. Prijedlog odluke o provedbi Programa utvrđivanja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2022. godini.

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2021. godinu.

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada s Financijskim planom za 2022. g. Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

13. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu.

14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Županijskog Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.

15. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2022. godini.

16. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2022. godini.

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini.

18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

19. Prijedlog odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja.

20. Prijedlog odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za luke županijskog i lokalnog značaja.

21. Prijedlog odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke županijskog i lokalnog značaja.

22. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – privezišta u uvali Skrivena luka, otok Lastovo, Općina Lastovo

23. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – privezišta u mjestu Kućište, Općina Orebić.

24. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – plaža u uvali Žrnovska banja.

25. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine „Otočac – Lučica“, Općina Blato, otok Korčula.dluka o odabiru koncesija marina Otočac – Lučica.

26. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na lokaciji H1-Škoj, Općina Slivno.dluka neprihvaćanje ponude koncesija H1-Škoj.

27. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – kupalište Vranac u Veloj Luci, Općina Vela Luka.

28. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 124, 333 i 30A.

29.  Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora.

30. Prijedlog odluke o neprihvaćanju  ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

31. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/74.

32. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/77 

33. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/01.  

34. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/03.

35. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/05.

36. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/06. 

37. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/07. 

38. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/08. 

39. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/09. 

40. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/10.

41. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/11. 

42. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/13.

43. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/15. 

44. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/16. 

45. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 22/17.