SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Franković će predstaviti svoj Proračun, ugostitelji koji rade zimi neće plaćati naknade za javnu površinu

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović
Sjednica Gradskog vijeća održat će se 10. prosinca, a prema prvoj verziji, na dnevnom redu će se naći 41 točka. između ostalog, raspravljat će se i odlučivati o Proračunu za 2019. godinu, prostornim planovima, ali i oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje javnih površina onim ugostiteljima koji ne zatvaraju svoje objekte zimi. 
  1. Vijećnička pitanja.

     2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

     3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

     4. Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

     5. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

     6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

     7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

     8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog naselja "Solitudo".

     9. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.

     10. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi.

     11. Prijedlog odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.

     12. Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.

     13. Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju koncesije.

     14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Dubrovnika.

     15. Prijedlog odluke o povećanju komunalne naknade za financiranje vatrogastva.

     16. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2019. godini.

    17. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog  povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika.

    18. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

    19. Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2019. godini.

    20. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Dubrovnik za 2019. godinu.

    21. Prijedlog zaključka o oslobađanju ugostitelja od plaćanja zakupnine za javne površine u zimskim mjesecima unutar povijesne jezgre.

    22. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za dječji vrtić u Solitudu.

    23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općini Župa dubrovačka za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje groblja Dubac.

    24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za provedbu postupka javne nabave i zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za predmet nabave „Uređenje staza botaničkog vrta u Rezervatu Lokrum“.

    25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za provedbu postupka javne nabave i zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za provedbu projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“.

     26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za provedbu postupka javne nabave i zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za provedbu projekta „Hidrantska mreža otoka Lokruma – visoka zona“.

     27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum sklapanje Ugovora za usluge popravka i održavanja m/b Skala i m/b Zrinski s najpovoljnijim ponuditeljem Brodogradilište i marina d.o.o. Betina.

     28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj ustanovi Športski objekti Dubrovnik.

     29. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

     30. Prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

     31. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva.

     32. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2019. godinu – obilježavanje obljetnice Domovinskog rata.

     33. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2019. godinu.

    34. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2019., 2020. i 2021. godina.

    35. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2019. godinu.

    36. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2019. godinu.

     37. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

    38. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

    39. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

    40. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti.

    41. Prezentacija Čistoće d.o.o. na temu „Prijedlog novog cjenika u skladu s Uredbom o gospodarenju otpadom u gradu Dubrovniku“.

Popularni Članci