test

IZA ZATVORENIH VRATA Vijećnici će u sljedeću srijedu odlučivati o ovogodišnjim laureatima povodom Dana Grada

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Ivona Butjer
Sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 26. siječnja 2022., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Prema zasad predloženom dnevnom redu, najzanimljivija točka trebala bi biti Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika o kojoj će se raspravljati i odlučivati bez nazočnosti javnosti. 

Uz to, na dnevnom redu će se naći i Prijedlog odluke o izradbi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica, ali i točke koje se tiču davanja suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž. 

DNEVNI RED 

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog odluke o izradbi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.

3.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju jamstva Hotelu Gruž d.d.

4.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.

5.    Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika za 2023. godinu.

6.    Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – šetnica Nika i Meda Pucića.

7.    Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – šetnica Solitudo – Hotel President.

8.    Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

9.    Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

10.  Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

11.  Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

12.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

13.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2022. godinu.

14.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2022. – 2024. godine.

15.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

16.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik.

17.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice javne ustanove Dubrovački muzeji.

18.  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.