'

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik upisuje nove članove

Autor: dubrovackidnevnik.hr
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik raspisalo je natječaj za prijem novih članova.  

UVJETI ZA UČLANJENJE  

Temeljem članka 13 Statuta Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, redovitim članom Udruženja može postati svaka fizička osoba koja ispunjava uvjete:                                                                                     

1.  da je hrvatski državljanin ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj                           

2.  da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završen sedmi stupanj srodnih strukovnih sprema) ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu,                                

3. ako osoba nema odgovarajuću strukovnu spremu uvjet je da aktivno djeluje na području likovnog i multimedijalnog stvaralaštva najmanje pet (5) godina, što dokazuje iscrpnom dokumentacijom / kriteriji za procjenu su: umjetnička kvaliteta likovnog i multimedijalnog stvaralaštva, sudjelovanje na samostalnim, grupnim i žiriranim izložbama u relevatnim prostorima, dugogodišnje kontinurano likovno i multimedijalno djelovanje          

Umjetničko stvaralaštvo bez odgovarajuće naobrazbe podliježe reviziji svakih 5 godina.

4. da je osoba zainteresirana za djelovanje na području Dubrovačko-neretvanske županije

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANA                                                                                         

- sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLUDU,                                                                   

- predlagati, birati i biti izabran u tijelima upravljanja HDLUDU sukladno Pravilniku                                                                              

-  iznositi svoja mišljenja, prijedloge i stavove o radu HDLUDU,                                                                            

-  dostavljati tražene podatke za bazu podataka HDLUDU,                                                                                            

-  biti obaviješten o aktivnostima i djelovanju HDLUDU,                                                                                  

-  redovito plaćati članarinu                                                                                                                                                                     

-  ravnopravno sudjelovati na svim internim natječajima HDLUDU                                                                             

-  vlastitim stvaralaštvom i umjetničkim djelovanjem kontinuirano promicati likovnu i multimedijalnu umjetnost,                                                       

-  štititi interese i ugled HDLUDU,                                                                                                                                

-  savjesno čuvati imovinu HDLUDU,                                                                                                                                  

-  pridržavati se odredbi Statuta, drugih Pravilnika, akata i odluka HDLUDU 

KOTIZACIJA                                                                                                                                                  

Kotizacija se ne naplaćuje

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU                                                                                              

Temeljem članka 14., Statuta HDLUDU kandidat je dužan podnijeti:                                                                  

-  zamolbu za prijem u članstvo,                                                                                                                                          

-  životopis,                                                                                                                                                                  

-  dokaz o državljanstvu ( ili o prebivalištu),                                                                                                                         

-  dokaz o obrazovanju (ovjerenu kopiju diplome),                                                                                                    

-  dokumentaciju o umjetničkom djelovanju / (originali, kopije ili skenovi kataloga samostalnih, žiriranih, skupnih izložbi i projekata u relevantnim prostorima, poveznice na internetu, i sl ).

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave i traženi materijali se dostavljaju u digitalnom obliku na adresu:

hdludubrovnik@gmail.com

Rok za prijavu je 18.lipnja 2024.

REZULTATI NATJEČAJA

Komisija za prijem novih članova razmatrati će samo potpune i u roku pristigle prijave. Rezultati natječaja biti će objavljeni do 14. lipnja 2024 . Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni putem maila.

Primljeni kandidati dužni su dostaviti  originalnu  i ovjerenu dokumentaciju.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, neće se razmatrati.

UPIS U ČLANSTVO

Dokumentacija primljenih članova biti će zadržana u bazi podataka članova. Za upis je potrebno  dostaviti dvije fotografije dimenzija 3 x 3 cm i dokaz o plaćenoj godišnjoj članarini.