Primjedbe Igora Legaza na novi GUP: Zgrade 'Sumratin, 'Filaus' i 'Zagreb' zaštitite kao starinske građevine!

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna GUP- a upriličena je jučer, a Igor Legaz nije uspio prisustvovati sjednici stoga ovim putem obavještava sugrađane o svojim primjedbama i sugestijama, a koje prenosimo u cijelosti. 

U čl. 12. st. 1., umjesto "Lazaretima", mora stajati: "Lazaretom na Pločama", jer se mora poštovati originalan naziv građevine, kao i prvi upis u zemljišnoj knjizi.


U čl. 15. st. 3., umjesto "Uvali Lapad", mora pisati: "uvali Sumartin".

Svi kartografski prikazi GUP, poznaju termin Sumartin, a to se odnosi i na neke tekstualne dijelove GUP, pa termine valja ujednačiti.


Čl. 43. st. 5. treba ovako glasiti:

"Na lokaciji 'Mali Stradun', kao jedinstvenom spomeniku industrijske (hotelske) arhitekture, nije dopuštena vanjska preinaka postojećeg građevnog stanja".

Čl. 45b. st. 1. treba glasiti ovako:

"Zbog nedostatka parkirališnih mjesta omogućava se gradnja javnih garaža i na drugim lokacijama od onih propisanih u grafičkom dijelu plana na kartografskom prikazu 3.1. 'Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet' u mješovitim zonama namijenjenim pretežito stanovanju (M1) i pretežito poslovnim zonama (M2), kao i gradnja garaže (djelomično javne) od oko 600 garažnih mjesta, sukladno DPU 'Belvedere' iz 2013."


U čl. 52. st. 5.2.8., umjesto "Lazaretima", mora stajati: "Lazaretom na Pločama".

Gradsko vijeće je 2017. "prelomilo" da je u konkurenciji "Lazareti" vs. "Lazaret",
ispravno ovo potonje, a Lazaretto (nikako: "Lazarettos", niti: "Lazarettoes") je zabilježeno i kod UNESCO , uključujući izvještaj misije UNESCO iz 2015.


U čl. 73.a. rečenicu:

"Uz postojeću obalu obvezno je ukloniti sve nelegalne vezove, molove i mandrače.", treba brisati iz st. 5.,

te je "prebaciti" u čl. 79., kao novi st. 8.a.


U čl. 79. st. 9. brišu se lokaliteti 7. i 8. iz pripadajuće tablice, dok se lokalitet 10. označuje kao: "Belvedere ("stara pumpa").


U čl. 79. brišu se st. 10. (u cijelosti) i st. 11. (u cijelosti).


U čl. 94. termin "Kuća Starog kapetana" (st. 6.), mijenja se u "villa Mladinov", dok se "Akvatorij uvale Lapad s Grebenima" (st. 9.), mijenja u: "Akvatorij uvale Sumartin s Grebenima".


U čl. 104.a. st. 4., (na dva mjesta) umjesto "Uvali Lapad", mora pisati: "uvali Sumartin".


Kod čl. 110. st. 11. se mijenja nadnaslov,  tako da glasi:

2.10. Uvala Sumartin i Lapadsko polje

(jer sada piše neprecizno i zbunjujuće: "Uvala Lapad i Zvonimirovo šetalište")


U čl. 110. st. 11., ne briše se točka 4., nego se mijenja, tako da glasi:

"Zgrade hotela: 'Zagreb', 'Villa Filaus' i 'Sumratin', moraju se očuvati u postojećem obliku, kao reprezentativne starinske građevine Lapadskog polja."


Molim sugrađane, da ako oni imaju neke primjedbe na predložene izmjene i dopune GUP, da mi najkasnije do nedjelje pošalju na: igor.legaz@mail.ru , kako bih ih uvrstio među ove primjedbe, jer rok za slanje poštom (preporučeno) ističe 23.11.2020. (ponedjeljak).

Popularni Članci