test

NAJBOLJI LIJEČNICI U DRŽAVI: Našlo se mjesta i za doktore s Medareva

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: bolnica-du.hr
Portal Najdoktor objavio je popis najbolje ocijenjenih liječnika u Hrvatskoj.  

Kriterij pri odabiru je bio minimalno pet konstruktivnih pozitivnih komentara. U slučajevima da je doktor imao više od pet komentara, gledao se odnos pozitivnih i negativnih komentara. Komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima liječnici  ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijenata. Također, zbog tako velikog broja komentara nismo u mogućnosti pregledati profile svih doktora pa su na popisu samo doktori čiji se profili otvaraju minimalno dvadeset puta mjesečno, piše u pojašnjenju kriterija na portalu najdoktor.

Tko se sve našao na popisu roćitajte u nastavku 

Dermatovenerologija:

Snježana Komadina Bauer - Crikvenica

Ljiljana Škrinjar, Krešimir Kostović,  Dijana Celić, Nevia Delalle-Lozica,  Andrija Stanimirović -Zagreb

Dječja kirurgija:

Nado Bukvić – Rijeka

Zenon Pogorelić - Split

Zoran Bahtijarević,Tomislav Luetić,  Zoran Barčot, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car - Zagreb

Endokrinologija:

Marijan Tandara - Split

Dubravka Dvorščak - Varaždin

Ante Barbir, Igor Bjelinski, Darko Kaštelan, Gorana Mirošević, Josip Žmire, Davorka Herman-Mahečić - Zagreb

Fizijatrija:

Mirjana Jukica - Split

Blaženka Nekić, Stjepko Bučan, Dragica Lekić, Maja Mirković, Spomenka Sremac-Bohaček -Zagreb

Gastroenterologija:

Miliš Lalovac – Dubrovnik

Marinko Marušić, Davor Radić, Ivo Rotkvić, Mirjana Kalauz, Branko Bilić - Zagreb

Ginekologija:

Slavko Marić - Biograd na moru

Romana Švaljek Toth – Bjelovar

Ivan Vlastelić  - Crikvenica

Dubravko Jalšovec  - Čakovec

Željko Bačić, Zoran Cikatić, Zoran Tešanović  -  Dubrovnik

Mirjana Vrkljan-Radošević, Darko Gusić  - Gospić

Lenija Pavić-Lugović - Jastrebarsko

Robert Živčić - Karlovac

Linda Zanchi -  Kaštela

Nero Marinović - Omiš

Boris Uhač - Opatija

Mirjana Glavaš, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Zvjezdana Fuštin, Zoran Popović, Mirjana Rubin, Siniša Matković, Mirjana Jakobović,  Renata Bečarević - Osijek

Lina Štefanić - Poreć

Krešimir Musić – Požega

Margaret Ličinić-Modrušan - Pula

Tomislav Perkov – Pula

Miodrag Vezmar, Aleks Finderle, Miroslav Stamatović, Dubravka Kalinić, Oleg Petrović, Mirko Prodan, Ivan Saftić, Hrvoje Vlašić, Ivana Šimunović, Marinko Marić - Rijeka

Nenad Škvorc - Samobor

Tomislav Grgurević - Slavonski Brod

Lidija Pejković , Ante Pecotić – Solin

Ivan Palada, Dino Markovina, Tihomir Bušić, Martina Šunj, Zoran Meštrović, Tanja Vukušić-Pušić, Jakov

Viđak, Teo Budimir, Ante Mršić, Jelena Marušić, Robert Vulić, Ivana Alujević-Jakus, Sandra Benzon, Tatjana Postrak-Jukić, Nives Luetić, Ante Radić, Marko Mimica, Vedran Hrboka, Damir Roje, Baldo Obad - Split

Filomena Tolić-Kovačić, Jozo Brnić, Ivan Jandrić, Željko Blažinkov - Slavonski Brod

Hrvoje Brijačak - Varaždin

Vladimir Blagaić - Velika Gorica

Zdenka Japundžić - Vinkovci

Edita Tadić, Ilva Marić, Zdenko Matas - Zadar

Miro Šimun-Alebić,  Nassabain Khaled, Gordan Rački, Ivan Bolanča,Trpimir Goluža, Zlata Srebreniković, Ana Zovak, Ivan Grbavac, Zrinka Komadina-Estatijev, Topalović Zlatko, Višnja Tadić, Tihana Mazalin, Dražan Butorac, Jasenka Grujić- Koračin, Zdenko Paral, Višnja Latin,  Dragana Ljubojević, Sanja Gršić-Burić, Renata Dragun, Zdravko Jeleković, Goranka Hudiček-Martinčić, Danijela Lučić  Romana Dmitrović, Danijel Šeba, Bruno Vuletić, Mislav Herman, Dubravko Barišić, Držislav Kalafatić, Snježana Belak, Antun Balaša, Milan Kos, Đurđa Žigmundovac-Klaić,  Dražen Lučinger, Neven Tučkar, Ratko Matijević, Miljenko Manestar, Mario Kerner, Mario Ćurić, Ante Vuković, Damir Zudenigo, Dario Majnarić,  Berivoj Mišković, Tomislav Župić, Miro Šimun-Alebić, Mario Podgajski, Danka Mirić-Tešanić, Željko Duić, Branko Rajhvajn, Maja Gudelj, Damir  Bagović,  Ingrid Marton, Karlo Tomičić, Mario Kerner, Ilija Alvir, Tomislav Čanić, Darko Husar, Nataša Šemnički, Ulla Marton, Erden Radončić, Siniša Stanković, Snježana Škrablin, Ozren Grgić, Karmen Dubreta, Darko Tomica, Goran Vujić , Sanja Boras, Josip Valetić, Bauman Renato, Šeba Danijel, Josip Đelmiš, Ljubomir Jokanović, Borislav Dokuzović - Zagreb

Magid Ayoub, Elvira Matijević - Zaprešić

Hematologija:

Slobodanka Ostojić-Kolonić, Radovan Vrhovac, Sandra Bašić-Kinda - Zagreb

Infektologija:

Goran Tešović - Zagreb

Interna medicina:

Robert Matutinović, Milan Marković - Split

Tajana Filipec-Kanižaj, Tajana Silovski, Marina Lampalo, Vedran Tomašić, Marica Bračić-Kalan, Vedran Batarelo, Dean Mileta, Inga Mandac-Rogulj, Ingrid Prkačin, Ljubica Vazdar - Zagreb

Kardiologija:

Hrvoje Stipić - Krapina

Ante Obad – Split

Ante Anić - Zadar

Edvard Galić, Miomir Vesković, Vera Slatinski, Jure Mirat, Aleksandar Ernest - Zagreb

Kardiokirurgija:

Igor Rudež, Hrvoje Gašparović - Zagreb

Kirurgija:

Maksilofacijalna:

Ivan Zajc, Predrag Knežević, Naranđa Aljinović-Ratković, Mišo Virag - Zagreb

Opća:

Darko Krstov - Dubrovnik

Giordano Bačić - Rijeka

Emil Kinda , Franjo Rudman, Mladen Petrunić , Ognjen Barčot , Zrinko Mađar, Stipislav Jadrijević, Amir Ibukić , Leonardo Patrlj, Tomislav Baotić, Dragan Krnić, Pavo Kostopeč, Mladen Japjec -Zagreb

Oralna:

Leonard Bergovec - Čakovec

Davor Brajdić - Karlovac

Willy Kocjan - Rijeka

Marijan Baranović - Slavonski Brod

Krešimir DoblanovićBerislav PerićMarko Bajs, Jurica Krhen – Zagreb

Plastična:

Vice Grabovac  - Split

Mladen Duduković , Ivo Džepina, Kinčl Miroslav, Rado Žic , Zoran Veir, Dinko Bagatin - Zagreb

Torakalna kirurgija:

Dinko Stančić-Rokotov, Igor Nikolić - Zagreb

Vaskularna:

Vladimir-Zvonimir Pelegrin - Zagreb

Mikrobiologija:

Javorka Leko,Grbić - Zagreb

Nefrologija:

Krešimir Galešić  - Zagreb

Neurokirurgija:

Josip Paladino, Krešimir Rotim, Darko Chudy, Vatroslav Čerina, Goran Mrak, Marin Stančić, Hrvoje Jednačak, Pavle Miklić, Tomislav Sajko, Robert Saftić, Miroslav Vukić, Damir Tomac, Vjekoslav Jeleč, Jurica Maraković, Marcel Marcikić  - Zagreb

Neurologija:

Dario Sučević , Mario Mihalj - Split

Ervina Bilić, Mario Habek,  Željka Petelin, Vesna Brinar, Morana Ivičić - Zagreb

Nuklearna medicina:

Ivan Mihaljević – Zagreb

Obiteljska medicina:

Janja Radić -  Bakar

Marica Polegubić -  Biograd na moru

Ljubica Hunjadi – Čakovec

Mario Čurlin -  Dubrovnik

Snježana Vučić-Peris -  Karlovac

Nenad Delić -  Knin

Rene Puharić,  Ljiljana Šepić  -  Opatija

Vesna Samardžić-Ilić, Ljiljana Išmić, Zrinjka Dananić, Aleksandra Vojvodić, Albina Dumić   - Osijek

Željko Mršić -  Požega

Petra Jurišić,  Eda Karlović, Damir Ševeljević, Neda Ćuk, Laura Ambrozić-Pavković, Ines Diminić-Lisica, Ljiljana Radović-Antolović, Nina Bašić-Marković , Aleksandar Ljubotina, Željana Strišković -Rijeka

Ivana Prpić-Znidarčić - Samobor

Jasmina Grbić,  Antun Bukvić, Darka Šeremet - Slavonski Brod

Doris Pallaoro-Šarotić, Eda Trs-Matešić, Ariana Medini, Anka Koštić,Mešin, Jadranka Bandalo-Žebčević, Jadranka Radman - Split

Sanja Škudar-Popović, Silvija Cikač – Varaždin

Sanja Šikić-Kukić  - Velika Gorica

Marija Sotinac,Ozren Koščić  - Vinkovci

Biljana Žigurski-Mračić - Ana Dunatov - Zadar

Tajana Lovnički-Kontent, Valentina Nakić, Verica Brozović-Kisić, Željka Šubarić, Iva Stasiow, Branislava Čilić,  Nada Majić,Vesna Tabak, Jelena Ević, Aida Jelaska, Hrvoje Uremović, Vjekoslava Amerl-Šakić, Vera Šoštarić-Želalić, Dario Čurik, Iva Cigić, Jelena Ević, Nevenka Sremac, Jadranka Grbić, Marina De Zan , Željko Razum, Ilko Tranfić, Vanja Gojak-Marjanović, Ada Mikulić,  Mirjana Čop-Katunar, Nives Tarle-Bajić, Mladen Štritof , Blanka Jakić, Mladen Prlina,  Sanja Župan-Kovačić, Davor Mlikotić , Biseka Jankolija , Milan Mazalin, Sanja Badrić-Ranilović,  Dijana Parać-Bebek, Dubravka Došen, Vlatka Nevistić, Jasminka Bunjevčević-Šeša -  Zagreb

Oftalmologija:

Dobrila Karlica – Split

Miro Kalauz, Zlatko Juratovac, Jelena Dorešić-Petrinović, Tomislav Vidović, Rajko Kordić,  Damir Bosnar,

Nenad Vukojević, Gorana Pavičić, Neda Striber – Zagreb

Onkologija:

Jelena Roganović - Rijeka

Andrej Roth, Ivan Milas, Tomislav Orešić, Martina Bašić-Koretić, Adem  Hajredini, Fedor Šantek, Ljerka Eljuga, Ilona Sušac - Zagreb

Ortopedija:

Hrvoje Mitrović  - Slavonski Brod

Lopac Danijel – Gospić

Miljenko Franić, Ivan Benčić, Tomislav Smoljanović , Mislav Jelić, Ivan Bojanić, Tomislav Đapić, Danijel Matek, Zdravko Jotanović, Igor Šmigovec, Damir Hudetz , Darko Antičević,  Milan Milošević -Zagreb

Otorinolaringologija:

Ivan-Anđelko Lisec - Split

Domagoj Butigan - Varaždin

Siniša Stevanović  - Virovitica

Zlatko Kljajić, Robert Tafra, Lana Kovač-Bilić, Robert Trotić, Renato Janušić, Livije Kalođera, Mirko Ivkić, Baudoin Tomislav, Ivica Klapan, Mihael Ries, Borut Marn, Boris Filipović, Ivan Ožegović, Vinko Borčić , Tin Znaor, Zaviša Čolović, Boris Bumber, Goran Gudelj, Domagoj Parazajder, Ivan Rašić -Zagreb

Pedijatrija:

Ivona Brbora – Dubrovnik

Dušica Gazdić-Kvakan - Čakovec

Stana Gardijan - Jastrebarsko

Tatjana Ravnić-Bunčić -  Pula  

Jadranka Petrović-Schneider, Bojana Petrov-Križanović - Osijek

Srećko Severinski, Neven Čače - Rijeka

Ilonka Artuković -  Samobor

Tatjana Brzica - Slavonski Brod

Dubravko Matić, Snježana Kapor-Jeričević, Blanka Labura, Meira Kraus, Ada Kirn - Split

Kornelija Kovač  - Velika Gorica

Milivoj Jovančević, Metka Regan,  Diana Puževski,  Miroslav Dumić, Lidija Sekulović-Uzelac, Mirjana Tomčić, Iva Palčić , Marinka Marić, Marina Lichter-Štajduhar, Andrea Kostinčer-Pojić, Stipe Čular, Erina Leona-Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Chaouki Ayoub, Arnes Rešić, Oleg Jadrešin - Zagreb

Davorka Vitlov-Čirjak  - Zaprešić

Psihijatrija:

Anamarija Milun -  Popovača

Igor Girotto -  Rijeka

Vjera Munitić, Anđelko Beg  - Split

Nikola Drobnjak - Vinkovci

Spomenko Ilić - Virovitica

Branko Potočnik, Jurcan Goran, Marijan Montani, Željka Smerdelj, Dubravko Kužina, Ljiljana Škrinjarić, Tihana Jendričko, Zoran Madžarac, Rudolf Gregurek, Andreja Borovečki, Majda Grah, Zorana Kušević, Jadran Morović, Herman Vukšić, Aran Tomac, Davor Moravek, Živko Malnar - Zagreb

Pulmologija:

Ivan Alerić, Saša Srića, Mihovil Vrcić - Zagreb

Radiologija:

Sunčana Žuteković – Dugo Selo

Otmar Rubin - Osijek

Vinko Viđak, Ivo Gregurić, Jernej Bojan, Željko Herceg - Zagreb

Radioterapist:

Ana Mišir - Krpan - Zagreb

Reumatologija:

Dušanka Kaliterna-Martinović  - Split

Miroslav Harjaček, Branimir Anić, Miroslav Mayer - Zagreb

Stomatologija:

Franjo Hopek, Andrija Čorba  -  Bjelovar

Petar Bajan - Dugo Selo

Ivan Vanjaka, Nenad Savić - Kaštela

Luka Lubina - Knin

Mirela Veselinović, Ivona Bambir-Lesko, Sanja Mihaljčić,  Anastazija Aščić, Josip Prpić, Vladimir Haring, Josip Češ - Osijek

Matej Pirc - Požega

Željka Poljanić, Tomislav Vuletić, Goran Grenko  - Rijeka

Dario Bojčić, Tina Ugrin, Ante Kovačić, Držislav Pavičić - Split

Ivica Knežević - Samobor

Sonja Gazić-Pokupec  - Velika Gorica

Sergej Kuštera - Zadar

Inga Vučković, Daria Štambuk-Čosić, Mateja Jelić, Vladimir Basić, Nino Balenović, Berislav MostaracNina Farkaš, Marija Stilinović Bjelica, Kristina Horvat,  Davor Tarle,  Luka Stojić, Marija Sović, Andrej Božić, Blaženko Crnojević, Biserka Dumnica, Romana Beketić-Lušić, Ivan Miletić, Siniša Varga, Darko Čajić , Jadranka Labura, Blanka Radujković , Davor Matković, Davor Čurković, Ivo Gašparac, Sanja Konjević-Jelenčić, Nenad Baltić, Ivana Golubić-Bago, Lidija Šulevski, Borisov Brankica, Rifet Herić, Ivica Anić, Ivan Katalinić, Igor Ivanković, Nenad Klasić, Josip Marcelić, Zlatan Vajzović, Zoran Kalina, Renata Lončar-Drugović  - Zagreb

Urologija:

Predrag Mamontov - Pula

Igor Tomašković , Neven Kapun, Ahmad el Saleh - Zagreb

Popularni Članci