'

Županijski ESG rating: Na dobrom putu kod korištenja obnovljivih izvora energije

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Lucija Komaić
Nova Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti (ESG Direktiva) u hrvatsko će se zakonodavstvo prenijeti izmjenom Zakona o računovodstvu, Zakona o reviziji i Zakona o tržištu kapitala. 

Do sada se pravilo o izvješćivanju odnosilo na poduzeća s više od 500 djelatnika, a od 2025. godine obaveza će zahvatiti i ostala velika poduzeća koja će uz GFI izvješća morati dostaviti i ovo izvješće o održivosti.

Iako, srednja i mala poduzeća još uvijek nisu obveznici predaje tih izvještaja, već sad od njih određena izvješća traže banke, osiguravajuća društva, leasing kuće te veći poslovni partneri. 

Stoga je Hrvatska gospodarska komora htjela poduzećima ponuditi novi alat za procjenu vlastitih održivih praksi. Prošle je godine pokrenut prvi hrvatski ESG rating, alat za ocjenjivanje poslovanja poduzeća u području okoliša, društva i upravljanja. Poduzeće ispunjavanjem ESG ratinga HGK dobiva individualno izvješće te prijedloge poboljšanja. Drugi krug ocjenjivanja je upravo u tijeku, a tvrtke upitnik mogu ispuniti online.

Na temelju uzorka od ispitanih 18 poduzeća u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 13 ih ima jasno definiranu politiku zaštite okoliša, dok 4 poduzeća nemaju takvu politiku. Dodatno, 4 poduzeća imaju interni sustav praćenja utjecaja na okoliš koji uključuje mjere za poboljšanje, a 3 poduzeća su u procesu uvođenja takvog sustava. Definiranu i spremnu ESG strategiju ima 21% poduzeća u našoj Županiji. Od ispitanih poduzeća 26% njih je identificiralo područja poslovanja koja će se trebati prilagoditi ESG okvirima, što pokazuje određenu svijest o važnosti ESG-a.

Prosjek utrošene energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) za ispitana poduzeća iznosi 26,54%. Ovaj postotak ukazuje na solidnu razinu korištenja obnovljivih izvora energije, što je pozitivan znak i pokazuje da je Dubrovačko-neretvanska županija na dobrom putu u pogledu korištenja OIE.

Predsjednica HGK ŽK Dubrovnik, Nikolina Trojić kaže da analiza ESG ratinga HGK za Dubrovačko-neretvansku županiju pokazuje kako poduzeća imaju svijest o važnosti zaštite okoliša i održivosti, iako postoje izazovi u implementaciji ESG ciljeva i strategija. „Integracija ESG ciljeva u godišnje ciljeve menadžmenta, povećanje korištenja obnovljivih izvora energije te daljnje poboljšanje recikliranja otpada ključna su područja koja zahtijevaju dodatne napore. Cilj nam je upravo da ESG rating HGK postane putokaz za daljnji rad na transformaciji našeg gospodarstva,“ poručuje Trojić. Ističe da je sektor turizma posebno prepoznao važnost održivog poslovanja, što je i zadano u Strategiji održivog turizma, a posebno je važno u kontekstu zaštite okoliša i kulturne baštine. „Usvajajući prakse održivog razvoja, gospodarstvo se postupno transformira“ ističe Trojić.

Kako bi pomogla poduzećima na održivom putu, Komora je ove godine pripremila i ESG vodič HGK. Dokument objašnjava osnovne pojmove nove regulative te na jednostavan i pregledan način pomaže poduzećima u pripremi svog poslovanja u skladu s novim obvezama.

Popularni Članci