test

Vlada je danas predložila direktora Zračne luke Dubrovnik

Autor: dubrovackidnevnik.hr
Danas je donesen Zaključak kojim se Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. predlaže imenovanje Viktora Šobera za člana Uprave – direktora toga društva temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, objavljeno je nakon sjednice Vlade.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u travnju je objavilo novi natječaj za direktora Zračne luke Dubrovnik. Tako je danas iz trećeg pokušaja konačno odlučeno kako Zračna luka Dubrovnik ima novo vodstvo. Šober je inače ministar savjetnik za telekomunikacije i informacijsko društvo u Stalnom predstavništvu RH pri EU.

Podsjetimo,  početkom 2018. godine Vlada je na prijedlog Skupštine Zračne luke, imenovala Frana Luetića, dotadašnjeg direktora za komercijalne poslove, na čelnu poziciju sve do raspisivanja natječaja za novog direktor. Luetiću se mandat produljivao svakih šest mjeseci, da bi u međuvremenu, u siječnju 2020. ponovno bio raspisan novi natječaj. On je završio poput prvog tako što je poništen, a Luetiću je stari produljen. Na natječaj se još javio i bivši direktor Zračne luke Dubrovnik Roko Tolić.

Natječaj je propisivao kako kanidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete: imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke, najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme iz točke 1. uvjeta ovog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima. Također kandidat mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u zrakoplovnoj djelatnosti, radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenju poslova. Kandidat ne smije biti u sukobu interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjela te da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to tijekom pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne. Također, među uvijetima nevedeno je da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana kao i aktivno znanje engleskog jezika.

Popularni Članci