Ravnateljica Kalosa demantira informacije o nepropisnom ponašanju tijekom korona krize

Autor: Nikša Klečak Autori fotografija: kalos.hr
Ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS Damira Bojić, dr.med., spec., demantira navode o neprimjerenom postupanju tijekom krize vezane uz koronavirus, a koji su objavljeni u napisima na portalu Dubrovački dnevnik od 23. ožujka 2020. godine pod naslovom KALOS JE TEMPIRNA BOMBA! U bazenu i po 15 pacijenata, do petka se primali novi, dio djelatnika bez maske i rukavica” kao i nastavno idućeg dana 24.ožujka 2020.godine pod naslovom DAN NAKON PISANJA DD-A Bazen u Kalosu zatvoren, ravnateljica još nije smijenjena.” Njezina reakcija je u nastavku bez izmjena. 

''Neprovjereni su i netočni navodi koji se iznose u članku, a koji se odnose na pisanje o ponašanju uprave za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju KALOS.

Stoga Vam dostavljamo tekst sa zahtjevom za ispravak netočnih informacija i objavu sukladno Zakonu:

“Od proglašenja epidemije sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 011-02/20-01/143, Urbroj: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020. godine o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 501-01/20-01/05, Urbroj: 534-02-20-1 od 14. ožujka 2020. godine o mjerama mobilizacije, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe te korištenja medicinsko-tehničke opreme i ostalih sredstava, kao i naputka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti, u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju KALOS se postupa pravovremeno sa istim uputama.

Sukladno Odlukama koje je donio Stožer civilne zaštite, po stupanju na snagu istih zatvoren je ugostiteljski objekt i dječje igralište. Obustavljeno je pružanje usluga masaža i svih drugih usluga koje nisu na listi HZZO-a (DTP).

Svi radnici su putem Voditelja svojih ustrojstvenih jedinica opskrbljeni sa potrebitom zaštitnom opremom, a koja se koristi po uputama HZJZ-a dostupnih na  web stranici Zavoda. Sa istih stranica su skinute i sve druge upute koje se odnose na našu ustanovu te se postupa u skladu sa istima, a pogotovo one koje se odnose na čišćenje prostorija bolnice.

Bolnica je osigurala određenu količinu zaštitne opreme, uredno naručuje i opskrbljuje se najmanje 2 x tjedno preko dobavljača sa kojim ima sklopljen jednogodišnji ugovor (Medical Intertrade). Do sada Bolnica je osigurala za radnike 1500 kirurških maski, 2000 komada rukavica (1000 pari rukavica), 600 komada jednokratnih pregača te dezinficijense za podove, površine, ruke i alkoholne pripravke za dezinfekciju ruku što je dostupno svim radnicima. Također su u zajedničkim prostorijama, ispred ambulanti i ispred restorana postavljeni dezinficijensi za korisnike i pacijente.

Na snazi je zabrana posjeta hospitaliziranim pacijentima prema naputku Ministarstva zdravstva Klasa: 813-07/20-01/01, Urbroj: 534-01/15-20-04 od 26.veljače 2020.g.

Ograničen je ulazak u Bolnicu, na način da je za pacijente i zaposlenike Bolnice otvoren samo glavni ulaz u Bolnicu. Također regulira se i izlazak iz Bolnice. Obzirom da su glavna vrata zaključana, svaki dolazak mora se najaviti telefonom (preporuka Ministarstva zdravstva Klasa: 501-01/20-01/03, Urbroj: 534-04-1-1/3-20-22 od 17.ožujka 2020.g.). Trećim osobama (vozači sanitetskog prijevoza, rodbina, dostavljači i sl...) nije dopušten ulazak u Bolnicu.

Dana 19.ožujka 2020.godine donešena je Odluka o smjernicama rada bolnice za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Prema tim smjernicama detaljno se razrađuje način rada bolničkih odjela, specijalističkih ambulanti, fizikalne terapije, kuhinje, restorana i ostalih ustrojstvenih jedinica, osiguranje dostupnosti zdravstvenih radnika obzirom na Odluku o mjerama mobilizacije, kao i o organizaciji rada za ovo specifično vrijeme, objavljene su na Oglasnoj ploči i dostavljene svim ustrojstvenim jedinicama.

Neistinita je tvrdnja kojom se želi prikazati da dok se u Hrvatskoj otkazuju rutinski zahvati i pregledi koji nisu hitni da se u Kalos primaju pacijenti na rehabilitaciju. Navedena tvrdnja, na način kako je formulirana, prikazuje nas u svjetlu kao da primamo pacijente koji su nehitni. U rehabilitaciji stanje po preboljelom moždanom udaru od 15.veljače ili 24.veljače ove godine su upravo hitna stanja koja zahtijevaju rehabilitaciju, kao i operirani prijelomi bedrene kosti, dekompenzirane artroze kuka ili koljena koje su izvršene u veljači ili ožujku ove godine.

Na ambulantnoj fizikalnoj terapiji, prošli tjedan je zaključena ili prestala ista, za 95 pacijenata. Mahom se radi o starijim i kroničnim bolesnicima, djeci sa težim oštećenjem zdravlja, djeci koja provode ranu intervenciju – do 3.godine starosti i to upravo prema naputcima i stožera i Ministarstva i svih nadležnih tijela u svrhu prevencije širenja virusa i očuvanja zdravlja ranjivih skupina. Preostalo je njih osam, koji uz poštivanje svih mjera provode fizikalnu terapiju, a radi se o pacijentu sa stanjem nakon saniranog prijeloma lakta, kod dva pacijenta stanje nakon politraume, u jednom slučaju akutna križobolja i kod ostalih stanja po operativnim zahvatima što se sve uklapa u hitna stanja u fizijatriji.

Neistina je da se u ovom trenutku u Kalosu nalazi 80-tak pacijenata, a zaposlenih je oko 140.

Na današnji dan Kalos broji 71 pacijenta. Ima ukupno 148 zaposlenih, od toga 79 njih trenutno radi u 3 smjene, a 69 je kod kuće. Sve ustrojstvene jedinice i zdravstvene i nezdravstvene rade sa polovičnim brojem zaposlenika, upravo prema svim naputcima.

U stalnoj smo komunikaciji sa nadležnom epidemiološkom službom. Po njihovom naputku 23.03. kompletno je zatvoren bazen koji se koristio isključivo za unutarnje pacijente i to po principu ne grupiranja i poštivanja razmaka od 2 m (max grupa je imala 10 korisnika koji su bili raspoređeni uokolo rubnika bazena koji mjeri 10x15m). Uglavnom se radilo o grupama od  3-5 korisnika o čemu postoji pisana evidencija.

Neistinita je i tvrdnja o izborima za Radničko vijeće budući nam je tijekom jučerašnjeg dana pred kraj radnog vremena stigla pisana obavijest izbornog odbora o otkazivanju istih.

Nije jasno kako se autor članka na kojeg se referiramo uopće upustio u objavu neprovjerenih informacija, a propustio je obratiti se ovlaštenoj osobi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS radi utvrđivanja istinitosti izjava svojih izvora jer uvijek je potrebno čuti obje strane.

Pozivamo autora da dođe u bolnicu KALOS i osobno se uvjeri u istinitost informacija koje je iznio u članku.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Damira Bojić, dr.med., spec.''

 

Popularni Članci