Podsjećamo na dubrovačka naselja koja su najugroženija od potresa prema HUKM-u

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Lucija Komaić
Hrvatska udruga kriznog menadžmenta na svojim je stranicama 2017. godine objavila procjenu rizika i ranjivosti od potresa za četiri hrvatska grada, među kojima je i Dubrovnik. 

'Obzirom na visoki rizik od potresa gdje Republika Hrvatska spada među najugroženije države Europe, Hrvatska udruga kriznog menadžmenta izradila je aktivaciju Copernicus Emergency Management Service-a za korištenjem satelitskih sustava daljinske detekcije u potpori izrade procjene rizika i ranjivosti od potresa visoke pouzdanosti najugroženijih hrvatskih gradova: Zagreba, Rijeke, Splita i Dubrovnika,' objavljeno je tada na stranicama HUKM-a. 

Izrađene su ukupno 42 karte koje se odnose se na pregledne karte analiziranog područja, obilježja i prometnu infrastrukturu, detaljne karte seizmičkog rizika za stanovništvo, materijalna dobra i prometnu infrastrukturu. Nadalje, obrađeni su sekundarni rizici kao što je aktivacija klizišta ili erozija terena, kao i rizik od poplave na području Grada Zagreba. Procjenjeno je i vrijeme pristupa žurnih službi nakon potresa, evakuacijski putevi za građane te su predložene lokacije u mjerama smanjenja rizika.

U nastavku pogledajte karte koje prikazuju gdje je najveći rizik od potresa u Dubrovniku. Zelena boja predstavlja najsigurnija područja, žuta predstavlja srednju opasnost, narančasta veliku, a crvena vrlo veliku opasnost. 

m

Popularni Članci