'

Sutra na snagu stupa odluka o redu na pomorskom dobru, nosi zanimljivu novost

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Ivona Butjer
Gradska odluka o redu na pomorskom dobru sutra stupa na snagu. 

Posebno je zanimljiv članak 47 koji nalaže:

U plažnom prostoru namijenjenom za kupače zabranjuje se:

-vezivanje plovila izvan organiziranih privezišta,

-izvlačenje plovila,

-postavljanje pontona bez odgovarajućih odobrenja i lokacijske dozvole,

-plovidba unutar koncesioniranog područja odnosno ograđenog dijela namijenjenog za kupače,

-upotreba plovila na vodomlazni pogon  na udaljenosti manjoj od 300 m od obale, odnosno od ograđenog dijela namijenjenog kupačima.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka dozvoljava se:

-privremeno uplovljavanje brodica na vesla ( bez upotrebe motora ) na udaljenosti manjoj od 50 m od obale,

-upotreba plovila za sport i rekreaciju ( bez upotrebe motora) na uređenim plažama suprotno posebnim uvjetima lučke kapetanje u smislu obilježavanja koridora za isplovljanje i ostalih uvjeta utvrđenih posebnim propisima.

U prijevodu, kako je objasnio Igor Legaz, popularni skuteri i gliseri će morati imati vesla te će se njima na takav način trebati upravljati na udaljenosti manjoj od 50 metara od obale. 

Važna novost je i članak 37. 

"Svi kopneni pristupni putevi (skale, staze) do morske obale (uključujući koncesionirana kupališta) i mora, moraju stalno biti otvoreni za nesmetano i neograničeno korištenje svima.

Svi putevi (skale, staze) uzduž morske obale (uključujući koncesionirana kupališta) moraju stalno biti otvoreni za nesmetano i neograničeno korištenje svima.

Zabranjeno je ograđivati plaže (kupališta) i prekidati pristupne kopnene puteve (skale, staze) do morske obale, odnosno uzduž morske obale.

Koncesionar plaže (kupališta) dužan se strogo pridržavati odredbi iz st.1.,2. i 3. ovoga članka.

U slučaju da pristupni put (skale, staze) do plaže (kupališta) djelomično prelazi preko koncesioniranog pomorskog dobra onda se i na takve dijelove pristupnog puta primjenjuju odredbe iz st.1.,2.,3. i 4. ovoga članka.", stoji u članku.

Popularni Članci