test

Stručnjak Tomislav Paviša: "Potencijalni uzroci onečišćenja, nakon većih kiša, uvijek su vezani za neuredno održavanje kritičnih objekata"

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Marijana Matulović
Tomislav Paviša, stručnjak za pitanja hidrografije i nekadašnji član uprave u HEP-u koji je vodio projekte istraživanja podzemnih voda za gradnju Hidrocentrale Ombla uputio je priopćenje u kojemu je istaknuo kako su 'potencijalni uzroci onečišćenja, nakon većih kiša, u ovo doba godine, uvijek vezani za neuredno održavanje kritičnih objekata u neposrednom slivnom području izvora ravne vodoopskrbe'.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti. 

Radi potpune informiranosti čitatelja i zainteresirane javnosti potrebno je istaknuti da su potencijalni uzroci onečišćenja, nakon većih kiša, u ovo doba godine, uvijek vezani za neuredno održavanje kritičnih objekata u neposrednom slivnom području izvora javne vodoopskrbe a to su:

Ombla Deponija Grabovica i septičke jame naselja Ivanica,

Palata Zbrinjavanje otpadnih voda i ostataka mljevenih maslina uljare, održavanje oborinske odvodnje državne ceste D8 u neposrednom zaleđu i septičkih jama većih potrošača u naseljima Ljubač i Gromača,

Duboka Ljuta - Robinson Oborinska odvodnja državne ceste D8 neposredno iznad izvora

Kako je utvrđeno ranijim istraživanjima da bi se promjene u kvaliteti pitke vode mogle pratiti i po potrebi pravovremeno intervenirati na svakoj od navedenih lokacija, zbog specifičnosti režima tečenja podzemnih voda, neovisno od važećim pravilnicima, neophodno je potrebno uzorke uzimati svakih 1-2 sata 2-3 dana nakon veće kiše.

Geoaqua Zagreb, 2008.             

Rezultati trasiranja podzemnih tokova u zoni Grabovica iz krške pukotine – ponora - Geoaqua Zagreb, 2008.

Iz grafičkog prikaza uočava se vrijeme istjecanja trasera na izvoru, a to zorno pokazuje kada treba analizirati kritične fizikalno kemijske i mikrobiološke karakteristike vode izvora Ombla. Nažalost to se danas, bez obrazloženja još uvijek zanemaruje. Iako je bilo propisano, ne uzimaju se ni uzorci iz bušotina G1 i G2, koje su za tu svrhu izbušene neposredno nizvodno od odlagališta Grabovica.  

U jednom danu pronos trasera u vodi izvora Ombla, koji je ubačen u ponor u zoni Grabovice, poraste od 0 do 70 mg/s, i sljedećeg dana ponovno se vrati na početno stanje. Najveća količina suspendiranih čestica, koja izaziva mutnoću vode, dolazi upravo iz područja nizvodno od dolomitne barijere, gdje je smještena deponija Grabovica, jer je davno prije uočeno da ako veća kiša padne samo na područje uzvodno od navedene dolomitne barijere, voda se vrlo malo ili uopće ne zamuti. 

Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba 1997

Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba 1997

Davno provedena detaljna ispitivanja kvalitete vode u nadolasku vodnog vala (mutnoće), potvrdila su prije uočene pojave velike promjenljivosti njene kakvoće tijekom nadolaska vodnog vala. Na osnovi mjerenja svaka tri sata tijekom dana utvrđene su vrlo velike razlike u koncentraciji pojedinih fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara.

Analize su rađene za originalne i dekantirane (istaložene) uzorke. Posebno su bili zanimljivi rezultati dekantiranih uzoraka gdje je koncentracija željeza bila od 4,0 do 53,3, a aluminija 11,9 do 23,4 mikrograma/litra.

Zaključno uzorkovanje i ispitivanje kvalitete vode na navedenim izvorima, za vrijeme nadolaska vodnog vala, mora se obavljati mnogo ćešće nego u ostalom dijelu godine, jer u protivnom nepotrebno potičemo neizvjesnost i nagađanja zainteresirane javnosti, a odgovorni moraju utvrditi i proglasiti zone sanitarne zaštite izvorišta i provoditi stalne kontrole zaštite izvora.

Popularni Članci