'

Potres u Centru za socijalnu skrb, dio djelatnika iznio teške optužbe, ravnateljica tvrdi: Nije to baš sve tako

Autor: Ivona Butjer Mratinović Autori fotografija: Goran Mratinović/DD
Dubrovački dnevnik u posjedu je dokumentacije iz kojih su vidljive optužbe na račun aktualne ravnateljice Ružice Misir, a tiču se narušenih međuljudskih odnosa između nje i nemalog broja zaposlenika, uvjeta nepovoljnih po stranke kojima Centar treba pružiti pomoć, pa čak i kršenja zakonskih propisa

Centar za socijalnu skrb već mjesecima potresaju neslaganja između dijela djelatnika Centra za socijalnu skrb Dubrovnik i ravnateljice Ružice Misir. Dubrovački dnevnik u posjedu je dokumentacije iz kojih su vidljive optužbe na račun aktualne ravnateljice, a tiču se narušenih međuljudskih odnosa između nje i nemalog broja zaposlenika, uvjeta nepovoljnih po stranke kojima Centar treba pružiti pomoć, pa čak i kršenja zakonskih propisa. 

Kako je vidljivo iz dokumentacije s kojom raspolažemo, o navedenim su problemima izviještena sva nadležna tijela, od Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb, preko Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi i pravobraniteljice za djecu, do samog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, i to u više navrata. 

Protiv ravnateljice Misir je podnesen i optužni prijedlog od strane Državnog inspektorata zbog optužbi za nepoštivanje propisa. Tako je ravnateljici na teret stavljeno, što nam tvrde izvori bliski Centru, kako je vodila skup radnika i birala predstavnika radnika u Upravno vijeće, što nije smjela, pa su izbori poništeni. Zbog svega navedenog, Upravno vijeće Centra uopće nema predstavnika radnika, a novi izbori nisu provedeni. No, to ujedno nije jedino zbog čega je dio djelatnika Centra uputio brojne dopise prema nadležnim tijelima.

'TRUDNOĆE SE MORAJU NAJAVITI MJESEC DANA RANIJE' 

Kako navode izvori bliski Centru za socijalnu skrb Dubrovnik, u posljednje vrijeme je desetak djelatnika napustilo svoja radna mjesta ili su odlasku. Dio djelatnika se Sindikatu žalio i na navodne povišene tonove, prijetnje, paranje papira, a tvrde i kako su postojale sporne izjave poput: 'Sada nema trudnoće', 'Trudnoće se moraju najaviti mjesec dana ranije', kao i na navodno onemogućavanje korištenja starog godišnjeg odmora prije porodiljnog dopusta.  

Prema žalbama upućenim nadležnim tijelima, dio djelatnika tvrdi kako su nesuglasice s ravnateljicom Misir postojale od početka njenog mandata, no kako su se one pogoršale kad su se o, prema njihovoj procjeni, neadekvatnoj organizaciji ustanove obavijestila i nadležna tijela. 

OBITELJSKI CENTAR TREBA BITI PODRUŽNICA, ALI NIJE 

Kako je vidljivo iz dopisa, jedan od problema Centra jest i to što Obiteljski centar nije oformljen kao Podružnica. Dobro upućeni izvori nam tvrde kako je Centar za socijalnu skrb Dubrovnik jedini u Hrvatskoj koji nije oformio Podružnicu Obiteljski centar, premda bi zakonski on trebao biti zasebna cjelina. Obiteljski centar trenutno djeluje kao Odjel koji nema ni svog voditelja. 

Ovo pitanje povučeno je još 2020. godine, a i ravnateljica i djelatnici su se složili kako Obiteljski centar treba što hitnije oformiti kao Podružnicu. Međutim, to pitanje do danas nije riješeno, premda je, kako nam tvrde izvori bliski Centru za socijalnu skrb, postojao predugovor s Finom oko rješavanja pitanja prostora, a koji je trebao biti realiziran 2021. godine, no u međuvremenu je raskinut. 

Oformljenje podružnice, kako su upozorili djelatnici Centra, važno je zbog pružanja kvalitetne usluge za građane Županije i Grada Dubrovnika. Naime, kako stoji na samim stranicama Centra, u okviru spomenutog Odjela pružaju se i savjetodavne usluge po delikatnim pitanjima, a koje su često vezane uz bračne odnose, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, pitanje posvajanja, ali i djecu. Kako nam kažu izvori bliski Centru, postojeće prostorije su neadekvatne, prokišnjavaju, a nisu adekvatne ni zbog, kako kažu, nemogućnosti pružanja potrebne razine privatnosti klijenata koji tu iznose svoju intimu. Također, zbog nepostojanja voditelja, navode kako rad Odjela ovisi o samoinicijativi djelatnika, što je dodatan posao ionako opterećenog kadra kojeg i inače nedostaje. 

'SAMA SEBI JE NEOSNOVANO POVEĆALA PLAĆU'

U dokumentaciji koja je proslijeđena Sindikatu stoje optužbe za kršenje pozitivnih zakonskih propisa poput stavljanja same sebe u pripravnost, što je u suprotnosti s uputama nadležnog Ministarstva, i potpisivanje naloga za isplatu naknada temeljem tih aktivnosti. Nadalje se navodi kako se određene stručne djelatnike u tome onemogućuje. U dopisima se spominje i to kako je ravnateljica nekim radnicima odredila vršenje nadzora nad korisnicima bez isplate naknade, iako je Pravilnik isplate predvidio, a žalili su se i na to kako im u proteklim godinama nije bila osigurana oprema za terenski rad u vidu obuće i torbi, što je njihovo temeljno pravo iz kolektivnog ugovora. 

U dopisima Sindikatu se ravnateljica optužuje i kako na različite načine opstruira rad Stručnog vijeća. Temeljem navedenog, većina stručnih djelatnika je prema Upravnom vijeću 2019. godine dostavila prijedlog ocjene ravnateljice koji glasi 'ne zadovoljava', na što Upravno vijeće nije reagiralo, kako nam kažu, pod objašnjenjem kako ravnateljica ne obavlja stručni rad, premda je u pripravnosti svaki mjesec i za to sebi isplaćuje naknadu. Žalili su se i na, po njihovom mišljenju, netransparentan rad Upravnog vijeća, u smislu da se pozivi za sjednice i zaključci ne objavljuju na oglasnim pločama, kao ni na web stranici Centra. Kako su naveli u dopisima Sindikatu, ravnateljica uglavnom ne želi dati informacije o temama sa sjednica. 

Sindikatu je dostavljeno i to kako je ravnateljica sama sebi neosnovano povećala plaću, koristeći pravo iz Kolektivnog ugovora koje predviđa uvećanje osnovne plaće za osam posto ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, no i na stranici Centra stoji kako Misir ima master stupanj, jer se potpisuje tom titulom (MA). Kako je prijavljeno Sindikatu i Ministarstvu, odluku o isplati uvećanja osnovne plaće samoj sebi je potpisala ravnateljica i nije priložila adekvatan dokaz o tome da za isto ispunjava uvjete. 

Spominju se još i zapošljavanja bez natječaja, zakašnjelo donošenje pravilnika, ali i uopće zahtjevnih uvjeta u kojima se radi. Kako navode izvori, Odjel za djecu, mlade i obitelj je prenapregnut te u njemu uglavnom rade osobe koje nemaju pet godina iskustva rada u Centru, u suprotnosti s preporukama Ministarstva. Baš kao što ga nema Obiteljski centar, voditelja nema ni Centar za djecu, mladež i obitelj, kao ni psihologa, premda bi, prema propisima, trebala biti dva. 

PROPUSTI U PANDEMIJI 

Izvori bliski Centru tvrde kako je ravnateljici naloženo plaćanje više desetaka tisuća kuna kazne koju je donijela sanitarna inspekcija pri Državnom inspektoratu zbog kršenja naputaka Stožera civilne zaštite tijekom Covid pandemije u prostorijama Centra. Kako tvrde izvori bliski Centru, nije provođena dezinfekcija prostora, nije imenovan ni koordinator, sukladno uputama resornog Ministarstva, niti su na ulazu očitavane Covid potvrde jer nije bilo potrebne opreme. 

Uslijed žalbi i prijava, prije nekoliko mjeseci je nadležno Ministarstvo provelo upravni nadzor te su, kažu izvori bliski Centru, utvrđeni propusti, no inspekcijski nadzor nije posjetio Centar. S problemima je upoznat Sindikat, kao i Ministarstvo koje je slalo upite Upravnom vijeću. 

MISIR ODBACUJE VEĆI DIO OPTUŽBI

Dubrovački dnevnik na ovu je temu uputio upit prema ravnateljici Misir koja potvrđuje kako je upoznata s različitim predstavkama, kako djelatnika, tako i korisnika, podsjećajući na to kako su institucija koja se bavi ranjivim skupinama pa se uvijek može očekivati i dio korisnika koji su nezadovoljni odlukama Centra. Također, navodi i kako djelatnika ima izvrsnih i onih manje izvrsnih, a kako će uvijek pohvaliti svoje djelatnike, kao što je to radila i za Dubrovački dnevnik.  

Podizanje optužnog prijedloga od strane Državnog inspektorata nije htjela komentirati jer je postupak u tijeku, a potvrdila je kako je temeljen anonimne prijave jednog djelatnika Centra Državni inspektorat obavio nadzor nad provedbom epidemioloških mjera u pandemiji Covida-19 u Centru. 

„Mogu reći kako mi je izrazito žao jer smo pune dvije pandemijske godine uspješno odolijevali svim izazovima i poteškoćama s kojima smo se suočavali zbog pojave koronavirusa i nije bilo posebnih poteškoća u radu s našim korisnicima. Mogu istaknuti kako sam osobno i kao odgovorna osoba osigurala provedbu svih odluka i protokola te dovoljnu količinu dezinfekcijskih sredstava i maski za provedbu svih epidemioloških mjera. Sudske postupke koji su u tijeku ne mogu komentirati,“ odgovorila je Misir. 

''NEMA PROSTORA ZA OBITELJSKI CENTAR''

Potvrdila je kako trenutno u UV Centra nema predstavnika radnika makar su, tvrdi ona, prethodno osigurani svi uvjeti za provedbu sindikalnih aktivnosti. 

„Nemam ovlasti ulaziti u domenu sindikalnog organiziranja. Prema propisima, postupak pokreće sindikalni povjerenik i potrebno je pridržavati se procedure. Predstavnika radnika   izabiru i mogu izabrati samo radnici,“ odgovorila je. 

Misir je potvrdila i kako Odjel Obiteljskog centra nije oformljen kao Podružnica. Razlog je nemogućnost pronalaska prostora koji bi bio adekvatan za korisnike i djelatnike, a ujedno i cjenovno prihvatljiv te kako se u suradnji s nadležnim tijelima radi na rješavanju tog pitanja. 

“Odjel Obiteljskog centra je u potpunosti ekipiran i sastoji se od četvero stručnih djelatnika. Provode se programi i radionice iz nadležnosti rada Odjela i pod izravnim je rukovođenjem ravnatelja,” odgovorila je. 

Na pitanje jesu li sadašnji prostori Odjela Obiteljskog centra adekvatni za rad, prema njenom mišljenju, Misir je odgovorila kako svi djelatnici Centra dijele isti prostor koji bi mogao biti primjereniji radu s korisnicima, ali kako nastoje kontinuirano poboljšavati uvjete rada u Centru ulaganjem u sadašnji prostor i opremu, uvažavajući trenutnu financijsku situaciju. 

Navode o povišenim tonovima, paranju papira i spomenutim izjavama o trudnoćama Misir odbacuje, uz obrazloženje kako to nije njen stil rukovođenja ustanovom. 

''ZAKONSKI PROPISI ZA POVEĆANJE SU ISPUNJENI''

Potvrdila je i kako kao ravnateljica sudjeluje u poslovima pripravnosti, 'poštujući uputu nadležnog Ministarstva' te kako uz nju isti posao trenutno provodi nekoliko djelatnika. Također, Misir tvrdi i kako su pojedini djelatnici Centra angažirani da kao stručne osobe obavljaju nadzor za susrete i druženja roditelja s djecom temeljem sudske presude. Kako tvrdi, nadzori se obavljaju u radno vrijeme Centra, a za poslove izvan radnog vremena djelatnici primaju naknadu. Odbacuje i optužbe o zapošljavanjima bez natječaja te tvrdi kako su sve osobe u Centru zaposlene temeljem važećih propisa i uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Premda nije magistra znanosti, odbacuje optužbe o povećanju plaće bez valjanog temelja, uz tvrdnju kako 'sva prava koristi na osnovu pozitivnih propisa' te kako 'ima ispunjene zakonske preduvjete'. 

„Po struci sam diplomirani socijalni radnik sa Sveučilišta u Zagrebu i magistra suvremenih europskih studija (MA sa Sveučilišta Sussex-Brighton, Velika Britanija). Dobila sam stipendiju kao državni službenik za navedeni poslijediplomski studij tada Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije i Sveučilišta Sussex. Riječ je o prestižnoj Chevening stipendiji,“ iznosi Misir. 

Pitali smo je i oko situacije u Odjelu za djecu, mlade i obitelj, je li točno kako rade osobe koje imaju manje od pet godina iskustva i kako nema psihologa. Misir je odgovorila kako su sva sistematizirana mjesta popunjena, osim radnog mjesta psihologa koji je na rodiljnom dopustu, a zamjena nije pronađena zbog nedostatka navedene struke na tržištu rada. Također je potvrdila kako nemaju svi pet ili više godina radnog iskustva, ali navodi kako su svi ispunili formalne uvjete za rad na mjestima na koja su raspoređeni. Dodala je i kako Odjelom rukovodi pravnik. 

KATARINA DORŠNER: UPOZNATI SMO S PRIMJEDBAMA, RAVNATELJICI JE NALOŽENO UKLONITI NEPRAVILNOSTI

Dubrovački dnevnik uputio je novinarski upit i predsjednici Upravnog vijeća Centra Katarini Doršner. Ona je potvrdila kako Upravo vijeće trenutno nema svog predstavnika radnika, uz napomenu da ga imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, biraju ga i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Potvrdila je i kako je upoznata s primjedbama dijela djelatnika, o čemu je obaviješten osnivač ustanove, a to je nadležno Ministarstvo te je ravnateljici naloženo poduzimanje radnji, bez odgode, kojima bi se uklonile nepravilnosti. 

Doršner je odgovorila i kako je upoznata sa sadržajem nalaza iz redovnog upravnog nadzora o čemu je upoznala nadležno Ministarstvo te je ravnateljici naloženo poduzimanje mjera. To bi bila ujedno i svojevrsna potvrda kako su propusti u Centru utvrđeni. 

Iz tiskanog izdanja Dubrovačkog dnevnika 

Popularni Članci