'OBLJETNICA KONTINUITETA I STRUČNOSTI' Zavod za obnovu Dubrovnika slavi 40. rođendan (FOTOGALERIJA)

Autor: Vedran Salvia Autori fotografija: Goran Mratinović
Zavod za obnovu Dubrovnika slavi 40. rođendan. Zavod je dakle osnovan 1979. nakon što je područje tadašnje Općine Dubrovnik teško stradalo u potresu s epicentrom u Crnoj Gori. Svečana proslava održana je danas u Lazaretima.

Prikazan je film Tonka Jovića u kojemu su predstavljene najvažnije aktivnosti ZOD-a, s naglaskom na obnovu poslije rečenog potresa, ali i na obnovu poslije ratnih razaranja.

Ravnateljica ZOD-a Mihaela Skurić rekla je kako je godinu dana na čelu ove ustanove, zahvalivši se svim njezinim prethodnicima.

- Treba svakako naglasiti aktivnosti nakon rata, od fizičke zaštite spomenika, gdje treba naglasiti ulogu privatnih firmi koje svoju uslugu nisu naplatile, pa do evidencije ratnih stradanja. Grad je imao sreću da je imao instituciju poput ZOD-a. - rekla je Skurić.

- Danas je neko drugo vrijeme. Danas je teško naći prostor za postaviti skelu u Gradu kad je sezona, onda nekim gostima radovi smetaju... A i izvođači izbjegavaju radove u Gradu, te nemaju dovoljno dobrih kvalitetnih meštara. Pred nama je sad Plan upravljanja zaštićenom povijesnom jezgrom Dubrovnika i to po smjernicama UNESCO-a. Tu su i stari izazovi poput aseizmičke sanacije blokova zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika na čemu stalno radimo. - kazala je Skurić.

Gradonačelnik Mato Franković rekao je kako "obljetnica od 40 godina u gradu poput Dubrovnika nekome može zvučati i malo".

- Ali, kad vidite što se sve radilo i napravilo u tih 40 godina ustvari vidite koliki je to trud i rad. A ZOD je formiran u nevolji, nakon potresa. Tko je tada mogao slutiti da će samo 12 godina iza toga ZOD ponovo imati važnu zadaću. I tu je napravljen izvanredan posao, ne samo obnovom već i dokumentiranjem svega što se dogodilo. Ta dokumentacija je bila vrijedan dokaz u presudi dvojice generala HNA-a koji su osuđeni u Haagu zbog kulturocida. Danas su pred nama druga vremena. Novi izazovi. Imamo zauzete javne površine, nedostatak radnika... No, kako kaže Marin Držić, treba se akomodavati vremenu. Tako se i ZOD uspješno akomodava pred novim vremenom. - rekao je Franković, ističući i vrijednost Plana upravljanja zaštićenom povijesnom jezgrom Dubrovnika.

Župan Nikola Dobroslavić istaknuo je kako 40 godina rada nije malo.  Čestitao je na svemu što se radilo.

- Za svaku pohvalu je što je osnovan Zavod koji ispunjava svoju zadaću. To se odnosi i na obnovu nakon potresa, ali i obnovu nakon ratnog razaranja. I zaista, što se tiče potresa, vidjeli smo i zadnjih dana na kakvom području živimo. I aseizmička sanacija ostaje zadaća ovog Zavoda. Na tome treba ustrajati. Preporučio bih da ispravimo lošu odluku kojom se smanjio utjecaj države u Zavodu. Treba razmisliti kako osnažiti ulogu države i Ministarstva kulture. - objasnio je Dobroslavić.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kazala je da danas nije samo obljetnica Zavoda kao ustanove.

- Ovo je i obljetnica kontinuiteta i vrhunske stručnosti u pristupu obnove vrijedne kulturne baštine. Nakon potresa 1979. vidjeli smo primjere kompleksne obnove, a sad su se mnogi pristupi promijenili. Danas se primjerice aseizmičkoj sanaciji drugačiji pristupa. Tijekom rata je urađen ogroman posao jer je trebalo tijekom rata izraditi metodologiju i započeti evidenciju šteta. Stvoriti preduvjete da se počne s obnovom. I zgrada ZOD-a je tijekom rata služila kao sklonište. Ima to i simboličko značenje, da je ta zgrada pružala utočište. Treba reći i da se poslijeratna obnova Dubrovnika vodi kao jedna od najuspješnijih poslijeratnih obnova u svijetu. - zaključila je ministrica kulture  Nina Obuljen Koržinek.

Popularni Članci