NASTAVLJA SE SUKOB 'Investitori Sršeni ugrožavaju tvrđavu na Babinom kuku koja je spomenik kulture' (FOTOGALERIJA)

Autor: dubrovackidnevnik.hr
I dalje traje sukob između obitelji Sršen, te Lovra Banovića podno tvrđave na Babinom kuku

Sukob ispod tvrđave na Babinom kuku i dalje traje. Podsjetimo, obitelj Sršen na toj lokaciji gradi zgradu, a pristupni put, koji je izvor sukoba, do njihove zemlje vodi preko privatnog posjeda Lovre Banovića.

Općinski sud u Dubrovniku donio je privremenu mjeru prema kojoj se investitorima, odnosno obitelji Sršen omogućuje pristup preko dijela parcele u vlasništvu Banovića u širini 5 metara. Međutim, Viktorija Knežević, odvjetnica Lovre Banovića, kaže kako su Sršeni nedavno dodatno proširili makadamski put.

-Pošto opisano postupanje ima značaj smetanja posjeda, moj klijent je zatvorio pristup, te je nakon dolaska policije omogućeno strojevima koji su vršili proširenje da napuste gradilište – ističe Knežević.

Ona dodaje da bespravni radovi obitelji Sršen ne samo da zadiru u prava njezinog klijenta Banovića, nego ugrožavaju i samu tvrđavu koja je spomenik kulture.

-Postupanjem Sršena na ovaj način ugrožava se tvrđava na Babinom kuku koja je spomenik kulture, a osim toga, oni su otpadni građevinski materijal ostavili na parceli mog klijenta čime su postupili protivno Pravilniku o zbrinjavanju viška iskopa – napominje Knežević.

Zbog svega navedenoga, ona je, zastupajući svog klijenta, podnijela prijavu građevinskoj inspekciji, te Komunalnom odjelu Grada Dubrovnika. Knežević kaže kako se grubo krše prava njenog klijenta određena Ustavom, jer se narušava njegovo privatno vlasništvo.

-Dokle god se ne provede postupak izvlaštenja, Banović bi trebao ostati vlasnik nekretnine sa svim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze – kaže Knežević dodajući kako je postupak izvlaštenja u tijeku, ali nije gotov.

Sporni pristupni put u prostornim je planovima unesen kao Cesta OS3. Drugim riječima predviđena je gradnja dvosmjernog puta koji bi nakon izvlaštenja i gradnje bio u vlasništvu Grada Dubrovnika. Odvjetnica Knežević je na sudskom sporu pred Općinskim sudom u Dubrovniku, u odgovoru na tužbu obitelji Sršen odgovorila kako je zanimljiva uloga Marine Sršen, majke investitora.

-Vrlo zanimljivu koincidenciju predstavlja činjenica da su oba akta o gradnji (Građevinska dozvola za gradnju stambenog-poslovnog objekta Sršena i Ovjera glavnog projekta za cestu) izdani temeljem Urbanističkog plana uređenja Babin kuk koji je donesen baš zahvaljujući ruci podrške koju je tom planu dala Marina Sršen, nekad gradska vijećnica s liste Pera Vićana. Bilo kako bilo, UPU Babin kuk kao pravni temelj dozvola koje su povod ovim sporovima je stupio na snagu, između ostalog, i zahvaljujući majci investitora – kaže Knežević.

Za komentar cijelog slučaja htjeli smo zamoliti Marinu Sršen, ali nije bila raspoložena za razgovor.

Teško je sada nagađati je li obitelji Sršen ikad bilo obećano da će Grad Dubrovnik riješiti izvlaštenje, te napraviti pristupni put, no čini se kako su stvari nedavno krenule drugim smjerom. Naime, zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika donesenim na sjednici 23. rujna ove godine nije prihvaćen Prijedlog zaključka kojim je Grad Dubrovnik u svrhu realizacije planiranog zahvata u prostoru, izgradnje nerazvrstane ceste oznake OS-3, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade trebao pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja dijelova nekretnina katastarskih oznaka čest. zem. 1065/6, 1065/8, 1085/1, 1085/2, 1092/2, 1092/3, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1092/9, 1262/4, 1324 i 1093/1 sve k.o. Gruž (S.I.) koji dijelovi, sukladno Parcelacijskom elaboratu izrađenog na temelju pravomoćne Lokacijske dozvole, ulaze u sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1394 k.o. Gruž.

Drugim riječima, Grad Dubrovnik želi prekinuti praksu financiranja pristupnih putova privatnim investitorima, odnosni oni će od sada to morati učiniti sami.

-Nadležni upravni odjel će pripremiti ugovor kojim će se investitori, nakon potpisivanja istoga, obvezati samostalno financirati postupak izvlaštenja te financirati izgradnju ceste, a koja je nerazvrstana cesta u vlasništvu Grada Dubrovnika, te takav ugovor prethodno dostaviti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i odlučivanje. Naime, sukladno Zakonu, građenje nerazvrstanih cesta (one koje nisu prioritet ili za koje sredstva nisu planirana u proračunu) može se ugovorom prenijeti na privatnog investitora, što je legitimna i uobičajena praksa. Ponavljamo, svi troškovi građenja ceste prema tom modelu isključivo su troškovi privatnog investitora. Isti je dužan predati nerazvrstanu cestu, koja je dio prostornog plana, na uporabu Gradu jer je ista po zakonu javno dobro – kažu iz Grada Dubrovnika.

Upravo na ovom tragu je i točka koja će se pred gradskim vijećnicima naći na sljedećoj sjednici 10. prosinca. Naime, uvršten je Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima, koje predstavlja društvo Tricikl d.o.o. Dubrovnik, za izgradnju i financiranje troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) I faza, i na tekst Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) I faza.

Tvrtka Tricikl u svom vlasništvu također ima parcelu ispod tvrđave na Babinom kuku, te bi i njoj bilo u interesu da se izgradi pristupni put o kojem pišemo. No, kako stvari stoje, neće ga financirati Grad Dubrovniku, nego privatni investitori.

Maro Marušić

Popularni Članci