test

MATICA HRVATSKA Ogranak Dubrovnik primio priznanje 'Ivan Kukuljević Sakcinski' (FOTO)

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Promo
Matica hrvatska, ogranak Dubrovnik dobitnik je velikog priznanja - posebne nagrade Ivan Kukuljević Sakcinski, kojeg Glavni odbor Matice hrvatske dodjeljuje najboljem ostvarenju u izdanju nekog od ogranaka. To najbolje ostvarenje u 2012. i 2013. jest knjiga prof. emeritus dr. sc. Nade Grujić 'Kuća u Gradu - studija o dubrovačkoj stambenoj arhitekturi 15. i 16. stoljeća', koju je dubrovački ogranak objavio koncem 2013.

Nagrada je autorici te uredniku izdanja Danku Zeliću i dubrovačkoj Matici uručena na glavnoj, ujedno i izbornoj skupštini Matice hrvatske u Zagrebu, gdje je za novog predsjednika izabran akademik Stjepan Damjanović

Riječ je o šestoj knjizi povjesničarke umjetnosti Nade Grujić, a drugoj koju je izdala u izdanju dubrovačkog ogranka Matice hrvatske. Knjiga sadrži studije o dubrovačkoj stambenoj arhitekturi 15. i 16. stoljeća, a objavljena je u sklopu biblioteke 'Prošlost i sadašnjost'  s uredničkim potpisom Danka Zelića. Obogaćena fotografijama, arhitektonskim nacrtima, presnimkama, pojmovnikom, dokumentima, kazalom građevina i osoba te sa sažecima na engleskom i talijanskom jeziku, knjiga na gotovo 500 stranica postiže interakciju teksta i slikovnih priloga.

Nada Grujić jedna je od najrevnijih proučavateljica hrvatske povijesne arhitekture, posebno na području Dubrovnika. U karijeri na Institutu za povijest umjetnosti i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pokrenula je više znanstvenoistraživačkih projekata u vezi s graditeljskom baštinom 15. i 16. stoljeća, sudjelovala u interdisciplinarnim istraživanjima (koja su podrazumijevala suradnju povjesničara umjetnosti, konzervatora, restauratora, arhitekata, arheologa) te obradila brojne spomenike i spomeničke sklopove. Uz šest knjiga, autorica je i mnogih znanstvenih radova, uglavnom s područja javne i stambene arhitekture gotike i renesanse.

-'Ova je knjiga nastala nakon dugogodišnjega rada na dubrovačkoj stambenoj arhitekturi. I dok naslovi knjiga koje sam prethodno objavila pokazuju da je za ljetnikovce postojao veći interes izdavača, o kućama na dubrovačkom teritoriju pisala sam dosad samo u znanstvenim časopisima. Ostali su neobjavljeni mnogi rezultati istraživanja na kućama unutar dubrovačkih zidina i velik broj arhivskih dokumenata koji se odnose na njih, ali i na one koje su u međuvremenu nestale. Treba uzeti u obzir da dinamika pregradnji u gradskim kućama nadilazi onu što je nalazimo u ladanjskim. Sliku sveukupne stambene izgradnje Dubrovnika nisu mijenjali samo požari i potresi, već i potrebe, navike te ukus njihovih stanovnika. Stoga je moj pristup temi ponajviše odredila činjenica da iz 15. i 16. stoljeća i nije ostalo mnogo cjelovito sačuvanih kuća. O njihovu podrijetlu, rasporedu i izgledu njihovih prostorija pa i pročelja moglo se suditi samo uvidom u brojne ugovore o gradnji ili izradi klesanih elemenata i onih kuća iz prethodnih stoljeća koje nisu sačuvane. Okupiti i povezati tako opsežnu građu moglo se samo u knjizi. Prije četiri godine ponudila sam je za tisak ondašnjoj predsjednici dubrovačkog ogranka Matice hrvatske, gospođi Ivani Burđelez. Zahvaljujući njezinu interesu za tu temu, ali i njezinu praćenju rada na knjizi, nastala je naša Kuća u Gradu. U studenom prošle godine, netom po dovršetku knjige, Ivana je preminula, a Kuća u Gradu bila je posljednja knjiga koju je u ime izdavača potpisala' - kazala je povodom nagrade u razgovoru za 'Vijenac' autorica Nada Grujić.

'U knjizi 'Kuća u Gradu' namjera mi je bila predstaviti najbolje primjere stambene arhitekture 15. i 16. stoljeća, bez obzira i na pogrešne planove. No što reći o sudbini kuća u gradu koji ostaje bez stanovnika? Komu objasniti da je njihovo premještanje iz grada u okolicu uzrokovalo ondje prekomjernu izgradnju koja je izbrisala, ne samo stoljetne granice između gradskog i ladanjskog prostora nego je devastirala i krajolik – bitni kontekst ladanjske arhitekture? I Vrijeme ladanja i ova posljednja knjiga – Kuća u Gradu – namijenjene su ponajprije Dubrovčanima. Većina njih, pogotovo novih stanovnika, i ne zna što se nalazi iza zatvorenih vrata kuća njihova grada. Kada bi bolje poznavali vrijednosti svojih kuća, ne bi ih tako olako pregrađivali, oštećivali i uništavali važan dio povijesti Grada. Ukoliko sami ne postanu svjesni potrebe njezina očuvanja, sve sam sigurnija da će od dubrovačke gotičke i renesansne stambene arhitekture uskoro ostati samo knjige. U želji da knjiga Kuća u Gradu nađe čitaoce, zahvalna sam da ju je objavio dubrovački ogranak Matice hrvatske' - rekla je za 'Vijenac' nagrađena Nada Grujić.

O Nadi Grujić

Nada Grujić rođena je 5. ožujka 1938. godine u Zagrebu. Pohađala je Klasičnu gimnaziju, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dvopredmetnu studijsku grupu Povijest umjetnosti, Francuski jezik i književnost (1963.), magistarski rad (Ladanjsko-gospodarska arhitektura otoka Šipana) obranila je 1973., a 1980. godine i doktorsku disertaciju (Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja).

O nagradi 'Ivan Kukuljević Sakcinski'

Nagrade Matice hrvatske dodjeljuju se od 1999. godine, a o strogim kriterijima izbora svjedoči činjenica da se ne uručuju svaki put za svaku od kategorija. Stoga laureati ugledne nagrade više nego zaslužuju biti pridruženi imenima velikana koja čine našu duhovnu baštinu. Nagrada Ivan Kukuljević Sakcinski dodjeljuje se najboljemu ostvarenju u izdanju nekoga od ogranaka Matice hrvatske, a nosi ime velikog hrvatskog domoljuba, književnika i povjesničara koji je 2. svibnja 1843. prvi u Hrvatskom saboru progovorio na materinskom jeziku i tražio da se hrvatski jezik uvede u sve škole i državne ustanove.

Popularni Članci