test

LIJEPI, ALI INVAZIVNI Dio paunova i zečeva odnesen s Lokruma, ali i vi ih možete udomiti

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović
Javna ustanova Rezervat Lokrum odbacila je navode o eutanaziji kunića.

Paunovi i kunići s Lokruma doista su prelijepi, ljubitelji i posjetitelji otoka ih obožavaju, a idealan su motiv za fotografiranje i nešto što Lokrum čini zanimljivijim. No struka kaže kako su ove životinjske vrste invazivne te da je potrebno smanjiti njihov broj.

Konkretno kunići su prije deset godina dovedeni od strane nepoznatog vlasnika. Namnožili su se i intenzivnom ispašom značajno osiromašili sastav bilja travnjaka, reducirali ukupni broj biljnih vrsta na otoku, a taj utjecaj vidljiv je i u dijelovima šume i makije gdje su kunići također prisutni. Iz Rezervata ukazuju kako je zajedničkim djelovanjem pauna i kunića došlo do degradacije ili nestanka i pojedinih stanišnih tipova poput pojedinih vrsta leptira i gmazova.

Činili su gospodarski nedopustivu štetu

S ciljem suzbijanja daljnje devastacije i radi smanjivanja broja divljači i ostalih životinja, izrađen je program zaštite divljači "Otok Lokrum" koji je usvojen 2016. godine za desetogodišnje razdoblje. Program je neophodan jer zbog velikog broja kunića i paunova dolazi do gospodarski nedopustivih šteta, devastiranja staništa, odnosno nestanka ili opasnosti od nestanka ugroženih i rijetkih stanišnih tipova ili ugroženih i rijetkih vrsta kao i vrijednog vrtnog nasljeđa prisutnog na Lokrumu.

Tako su krajem veljače 20 kunića i 9 pauna s Lokruma prebačeni u razna obiteljska gospodarstva što je bilo optimalno rješenje koje nije uključivalo eutanaziju. Ravnateljica Lokruma Nikolina Grković ističe kako se svi koji su zainteresirani mogu javiti za udomljavanje životinja za iduću godinu jer je cilj osigurati im sigurno zbrinjavanje.

Preduvjet za uređenje Botaničkog vrta

Samo provođenje Programa zaštite divljači bilo je preduvjet za obnovu Botaničkog vrta novim biljnim materijalom. Obnova izložbenog dijela Botaničkog vrta, provedena je krajem 2019. i početkom 2020. godine. Izvršena je sanacija i uređenje postojećih staza u duljini od 725 metara, uklanjanje oštećenog biljnog materijala i sadnja 195 novih biljnih vrsta s ukupnim brojem 1466 sadnica na 13 polja u vrtu. Postavljena je i nova urbana oprema (klupe, informacijske i interpretacijske ploče, ulazni portal i slično).

Iako su poduzete mjere zaštite postavljanjem zaštitnih ograda, veliki broj novoposađenih biljaka je ipak pojeden od strane paunova i kunića i bez mogućnosti oporavka. 

- S obzirom na to da je Javna ustanova obvezna provoditi navedeni program kako bi očuvala posebni Rezervat, ishođeno je dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za korištenje isključivo živolovki i mreža kako bi se životinje transportirale iz Rezervata neozlijeđene - pojasnili su iz Rezervata Lokrum dodavši kako je otok prvenstveno zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije sukladno Zakonu o zaštiti prirode te je područje ekološke mreže Natura 2000.

- Ustanova je stoga obvezna provoditi mjere zaštite i očuvanja kojima će stanje očuvanosti posebnog Rezervata ostati povoljno, odnosno rad Ustanove nije ograničen samo na vrijeme otvorenosti otoka za posjetitelje već se navedene mjere provode kroz cijelu godinu - zaključili su iz Javne ustanove Rezervat Lokrum.

Popularni Članci