test

Gradski vijećnici odlučivat će u srijedu o gradnji u Malom Zatonu

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Grad Dubrovnik
Nakon što je prihvaćeno pismo namjere od 23. rujna 2021. godine investitora 'Hansa nekretnine' započet je postupak za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali, na predjelu Bunica. Na osmoj sjednici Gradskog vijeća naći će se Prijedlog Odluke o izradbi UPU-a Zaton Mali, na predjelu Bunica. 

Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Božo Benić, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon čega će o Odluci raspravljati i glasati gradski vijećnici. 

Obuhvat plana uključuje građevinsko područje naselja na istočnoj strani Zatonske drage počevši od groblja, prelazeći preko izvora do ljetnikovca Zamagna, gdje je proširen radi slobodnijeg planiranja osnovne infrastrukture, a uključuje i pripadajući akvatorij radi planiranja maritimnih aktivnosti. 

U Odluci koja je dio materijala za iduću sjednicu Gradskog vijeća stoji kako su razlozi za donošenje Plana: rješavanje osnova prometne, pomorske, komunalne i druge infrastrukture, omogućavanje izgradnje neuređenog i neizgrađenog područja naselja mješovite namjene i priključenje istog na gradsku infrastrukturnu mrežu na održivoj osnovi. Osim toga i razrađivanje i uvrđivanje uvjeta za izgradnju građevina i drugih objekata, utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti, uređivanje obalnog pojasa te razrada i prostorna organizacija istog, sukladno PPU-u, idejnom maritimnom rješenju, krajobraznoj studiji te njihovo usklađenje s potrebama stanovništva, sigurnosnim čimbenicima i zaštite krajolika i prirode. 

- Naselje Zaton možda i više od svih ostalih prigradskih naselja doživljava veliku transformaciju, iako su polazišta gotovo idealna: resursi se polako iscrpljuju. Do sada nije bilo detaljnije planske zaštite nego se čitava izgradnja vodila smjernicama i odredbama PPU-a kojim nije moguće detaljnije uočiti problematiku ovako fragilnog prostora. Osim uobičajenih planerskih postavki koje se reguliraju detaljnijim planovima poput prigradskog centra , odvajanja pješačkog prometa od kolnog, planiranja kulturnih i društvenih sadržaja, šetnica, mreže prometnica, biciklističkog prometa, rekreativnih i športskih sadržaja, komunalne infrastrukture, autobusnog i javnog prijevoza, specifičnih potreba u turizmu, zoniranja i rezerviranja prostora za buduće generacije na području Plana potrebno je posebno obraditi odnos naselja prema okolišu, zaštititi prirodne, ekološke, krajobrazne (uključujući i maritimni dio) i kulturno povijesne vrijednosti te spremno dati smjelu koncepciju Plana uključujući i detalje poput veličine, mjere i tipologije izgradnje (stambenih i drugih jedinica), razmještaj u prostoru i odnos prema okolini i moru.

Što se tiče morskog dijela obuhvata treba spriječiti njegova onečišćenja, dati koncept različitih (često kontradiktornih) namjena, locirati povoljna mjesta za komunalne vezove, sidrišta, i lučice (komunalne i LT), dati prijedlog sanacije divljih vezova, obraditi povoljne maritimne lokacije, definirati mjesta i razvoj kupališta i plaža kao i rekreacije vezane uz more, dati mjere zaštite izvora pitke vode, sprudova, batala, te zaštititi ekološka staništa osobito palastura. U tu svrhu izrađene su dvije podloge za izradu plana: Idejno maritimno rješenje te krajobrazna studija, koje se odnose na cijeli Mali Zaton.

Uz navedeno, stručni izrađivač treba u svom radu prikupiti podatke s terena o drugim mogućim problemima, analizirati ih i integrirati u jedinstveno rješenje koje će biti podloga za koncept Plana. 

Prema podacima Županijske lučke uprave Dubrovnik, luka otvorena za javni promet lokalnog značaja nalazi se samo u Zatonu Velikom, što ne sprječava organizaciju ostalog dijela obale - stoji u Prijedlogu Odluke. 

Popularni Članci