test

IZVUČENI DOBITNICI Evo tko je dobio po 500 kuna u Pema

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović / DD
Danas je održano izvlačenje dobitnika nagradne igre Pemovih 200.

U Pemo Hipermarketu izvučeno je 200 dobitnika Pemo poklon bona u iznosu od 500 kuna. Tko su dobitnici pročitajte u nastavku. Dobitnici svoje poklon bonove mogu podići radnim danom od 8 do 11 sati u Pemo upravi na adresi Vukovarska 36 od 24. studenog!

IME I PREZIME BROJ KARTICE

1. IVAN MRKIĆ 5702987301990

2. MIROSLAV KUNIĆ 5803878801992

3. IVANA HERCEG 5802457801996

4. VERONIKA BEGUŠIĆ 5803853201991

5. JOSIP KOS 5703319201995

6. MARKO MILKOVIĆ 5702252901993

7. MIRJANA VODOPIJA 5701884501991

8. ŽELJKO BRBORA 5702479201999

9. GORDANA BASELLI 5701497901997

10. NIKICA ŠUTALO 5702942401994

11. ANA ŠPERO 5703105801996

12. ANKICA ANĐUTIĆ 5700022701996 

13. MAGDALENA VLAJKI 5802031901999

14. STELLA TORIĆ 5701307001992

15. MARTINA BUTIGAN 5703450901990

16. RUŽA VULETIĆ 5701167501991

17. JADRANKA ČEOVIĆ 5701151501990

18. IGOR RUŽIĆ 5703173501996

19. MARE BAŠICA 5703113601991

20. ILIJA MATRLJAN 5802686101997

21. LUKŠA RADIĆ 5804016201995

22. MARO ŠIŠEVIĆ 5703172901995

23. SANDA BARKIĐIJA 5702626301992

24. GORDANA DRAGOJEVIĆ 5703116201990

25. NIKE ASANOVIĆ 5701850001999

26. VOJO ŠINDOLIĆ 5703115401995

27. IVO BADELJ 5802517801997 

28. MARIJA MAZIĆ 5802075001990

29. BOŽO BANOVIĆ 5701968101994

30. MARIJA BRČIĆ 5702759601990

31. PATRICIJA BEVANDA 5802388901994

32. NIKO GLUHAN 5802773601997

33. VEDRANA ĐIVANOVIĆ 5701259801992

34. ANA PUTICA 5700066301992

35. PAVO NOVAKOVIĆ 5803950001999

36. ANDRIJANA LISTAR 5802371201995

37. LJUBICA ROGLIĆ 5703112101997

38. MARIJA IVANOVIĆ 5703113901992

39. PETRA OBRADOVIĆ 5702680201993

40. SNJEŽANA VITEŠKIĆ 5700381901990

41. LYDIA VUICA 5803491501996

42. BERNARDA MILIĆ 5802720901996

43. ANA SIMOVIĆ 5700676701991

44. PERO ŠOLETIĆ 5700123001995

45. LJILJANA SINDIK 5700051401997

46. JELENA RADIĆ 5700071101990

47. ŽANKA CUKROV 5703418801997

48. RAFAELA KUKULJICA 5701579401995

49. VJEKO ZAJEC 5703248701993

50. MARINA BOBIĆ 5700403001998

51. ALIS ŠTETA 5700093601997

52. BRANKO MATZAREKIĆ 5702899101992

53. NIKOLINA JAGIĆ 5803690701999

54. SNJEŽANA VEINER 5702776601997

55. MILENA MARKOVIĆ 5700676101999

56. IVICA MRATINOVIĆ 5701485701998

57. MATO TOMLJANOVIĆ 5702698401996

58. SLAVKA PAULINA 5700909401995

59. IVANA GAVRAN - 5802594101997

60. LUCIJA SUKNO 5701495601998

61. MERI KNEGO 5703393801999

62. KATA KORAJAC 5701596301995

63. KATARINA DANIČIĆ 5701575801997

64. SABINA ČAMPARA 5700948101993

65. NIKICA VESELIĆ 5700933901997

66. PAVE MIŠIĆ 5700495001999

67. PAVE GLAVIĆ 5803613501996

68. NEDJELJKA ŠOLETIĆ 5803961401993

69. KATE NOVINIĆ 5701310801992

70. MARIO ZVONE 5803493601991

71. SANJA KUNICA 5803697301994 

72. MARIJA PRLENDER 5703114601990

73. VINKA KOJIĆ 5700316701992

74. ŽELJKO RAKIĐIJA 5701081001997

75. MARIJO SENJO 5802041901996

76. VALERIJA ALAVIJA 5701774701999

77. ZVONIMIR KOPORČIĆ 5803428001995

78. DANICA KRESO 5702997801992

79. ANTICA KORDA 5802562301992

80. ANA ĆAPIN 5701775501994

81. INES BRAILO 5700015701996

82. SANDRA IVANKOVIĆ 5702710901992

83. GABRIJELA ERCEG 5702966401994

84. DRAGAN SOKO 5803829001990

85. NEVENKA DIMNIĆ 5700659401993

86. EMILY O' HARA 5802369001996

87. KATARINA BUPIĆ 5700513201998

88. ANDREA DUVNJAK 5802340701990

89. JADRANKA MILADIN 5702615001995

90. BOŽICA BJELOPERA 5804042301997

91. NINE DERANJA 5701483401999

92. MARIJA KLAIĆ 5700611701994

93. SANDAR LEVANAT 5700726801992

94. ANTUN SKURIĆ 5802547601994

95. IRIS KOČIĆ 5803665301995

96. ANDRO BAČAN 5802718801994

97. NIKOLA STANKOVIĆ 5802317501998

98. ZORICA SUČEVIĆ 5700833301996

99. TEREZIJA PENDO 5700157701991

100. MIRO LUČEV 5802675201998

101. MAJA MARINOVIĆ 5702229001992

102. IVICA LUKOVIĆ 5700990701998

103. DANICA BANDUR 5701648201990

104. NATAŠA MARUNIĆ 5802570101997

105. INA NENADOVIĆ 5702630201998

106. BILJANA KRALJEVIĆ - 5700858401992

107. DIANA CAR 5701847101992

108. PERICA SAVLAČIĆ 5803923001995

109. ANA OBROVAC 5701587601998

110. NIKOLINA PUŠIĆ 5701080501993

111. MARIO PUTTILLI 5802518701999 

112. MAJA TOMAŠEVIĆ 5802460501999

113. NATAŠA BAN 5701425001997

114. MILAN RADULOVIĆ 5701197101994

115. MARINA BEGO 5703063701994 

116. MUSLI OSMANI 5703454701992

117. KATE JELAVIĆ 5802436301998

118. VICKO DRAGOJEVIĆ 5802491701993

119. KATARINA MUJO 5701488501991

120. NILA KUKRIKA 5701822701995

121. IVAN MATANA 5700617401997

122. DANIELA RAGUŽ 5703223201999

123. MIRA BUJAS 5700416001992

124. STEFANI GRADAŠANIĆ 5701659401990

125. NIKO KAPETANIĆ 5702921901996

126. MATIJA BORO 5702705001997

127. TONKO NEGODIĆ 5802492701992

128. NIKOLINA JAGIĆ 5803690701999

129. TINA VISKOVIĆ 5700352601997

130. NIKŠA RADIČEVIĆ 5701960801991

131. ANE ĆEBO 5802229401997

132. MIRA DRUŽINEC 5702718301992

133. XENIA DETONI 5702941601999

134. DAMIR ĐURIĆ 5701705001990

135. PAULINA PULJIZEVIĆ 5701395201991

136. KRISTINA OBAD 5701298401993

137. MIHO CRNJAK 5802266201994

138. SLAVICA LAMBETA 5701491601992

139. MIHO SKURIĆ 5702462801991

140. MERSIJA MURČINOVIĆ 5700373701997

141. KATA STRAŽIČIĆ 5701624401994

142. DAVOR MRŠA 5802214901990

143. ANĐA ŠARIĆ 5802008201992

144. MONIKA BRIGOVIĆ 5702709301994

145. ELENA MIJATOVIĆ 5802435201992

146. ANICA KISIĆ 5703346601997

147. KATICA MILOŠEVIĆ 5701764301994

148. PAVO KALINIĆ 5701297101993

149. IVO ŠPILJ 5700480301998

150. MARA PANDŽA 5802672401995 

151. MARIJA RADOVIĆ 5702287601998

152. VESNA IVČIĆ 5700328601990

153. ANA ŠAČIĆ 5703225401991

154. DOLORES MAŠKARIĆ 5701805001999

155. BORIS MILETIĆ 5701904201995

156. NINA SVILOKOS 5803508701999

157. DIJANA AKŠAM 5701394801994

158. DANIJELA CVJETKOVIĆ 5703245901990

159. JADRANKA HAUSVIČKA 5700587801995 

160. PETRA RUSO 5702222501994

161.IVICA ZUPČIĆ 5700064801999

162. PETAR NIKOLIĆ 5803526401994

163. MIHO GRGUREVIĆ 5702446101994

164. VIKTOR SELECKI 5803626101992

165. IVANA MAJKOVICA 5702926901991

166. ANITA LUJO 5804057701997

167. IVAN DRUŠKOVIĆ 5701972901993

168. ZDENKA KRALJIĆ 5700913001990

169. PAVO NOVAKOVIĆ 5803950001999

170. MARIJANA JANDRIJEVIĆ 5702574301997

171. VITO ŠIMUNOVIĆ 5803757501999

172. DRAGE SRŠEN 5700930701996

173. STANE DIMNIĆ 5701044201990

174. ANA TIKVICA 5702487601996

175. IGOR JANKOVIĆ 5802487501996

176. MARE DRAGOJE 5803576301992

177. DARKO JURKOVIĆ 5702652701995

178. SANJA DOMAĆIN 5700347501998

179. STANKA KRISTIĆ 5701772401990 

180. NIKO CURIĆ 5803596901998

181. LJILJANA NEMEDI 5700993701995

182. MARIJA KRISTE 5701054101990

183. PERO VUICA 5703270501998

184. MARINA NJIRE 5703207701996

185. MARGARITA KNEŽEVIĆ 5701565001990

186. NIKOLINA TROJANOVIĆ 5802425701990

187. ANA BRONZAN 5803925201997

188. KOLE KANDJI 5700635701994

189. IVO BESJEDICA 5700247101991

190. SANJA DRAGIĆ 5701762001995

191. STIJEPO MATIJIĆ 5700118501998

192. TIJANA STANIĆ 5700576501998

193. ROBERT VOJNIĆ 5700430401990

194. NIKO ŠKERO 5802697601998

195. ĐUKA KONSUO 5702964201992

196. MIRJA BORE 5700623101997

197. PAULA MILJANIĆ 5701413701991

198. MARKO SAVIN 5803514701990

199. DUBRAVKA LONZA 5701735301992

200. RAJKO BOŽIĆ 5803934601993 

Popularni Članci